Oslofjorden / Om oss / Hva gjør vi

Hva gjør vi

Oslofjorden badmintonkrets er et servicesenter for badminton-Norge Øst (organisert som komite) som leverer og subsidierer fellestjenester som gjøres mer effektivt  og verdiskapende sentralisert på kretsnivå enn lokalt på klubbnivå. Sammen gjør vi mer...

Arrangere badminton-arrangement på kretsnivå *
1.      Arrangere kretslagserier på forskjellige alders- og rankingnivåer *
2.      Arrangere kretstreninger på forskjellige alders- og rankingnivåer *
3.      Arrangere/tildele kretsleirer/ferieleirer på forskjellige alders- og rankingnivåer *
4.      Arrangere/tildele kretsmesterskap på forskjellige alders- og rankingnivåer *
5.      Arrangere/tildele kretsopplæring/kurs for trenere, dommere og andre støttegrupper *
6.      Arrangere/tildele kretssamlinger for forskjellige satsingsområder og fokusgrupper *

Koordinere badminton-arrangement på klubb- og kretsnivå *
7.      Kvalitetssikre og lage kretsterminlister kretsaktivitetshelger og klubbturneringshelger *