Badminton / Nyheter / 2019 / BEC BASIS Membership Exchange Programme
BEC BASIS - Presentasjon.jpg
Bilde: NBF

BEC BASIS Membership Exchange Programme

21.-22.oktober ble BEC BASIS Membership Exchange Programme arrangert som et pilotseminar. Vi hadde en norsk representant på seminaret.

Den første delen av seminaret i Paris omhandlet High Performance og hva Frankrike har gjort for å få opp spillere til et godt internasjonalt nivå. Det var også en del om hvordan de har jobbet for å øke medlemsantallet i deres forbund.

De startet i 1990 med 21000 medlemmer og 287 klubber. I 2019 har de 191000 registrerte medlemmer i 1941 klubber.

Den franske representanten forklarte at for deres del er det jobben de har gjort ut mot skolene som har vært nøkkelfaktoren. Det er hovedsakelig arbeidet med Shuttle Time som har vært den store suksessen. Badminton er den mest brukte idretten i gymtimene av individuelle idretter i Frankrike. Dette er også målet fra Shuttle Time som ønsker at badminton skal bli den mest tilgjengelige sporten i skolen. Bruken av dette kurset er også implementert i klubbene som i etterkant av disse kursene jobber videre på det skolene har startet med. For å rekruttere så har de har lagt vekt på alderen 9 år og oppover, men ser at de konkurrerende landene som starter tidligere også har en tidligere lærekurve som gjør at man også kommer til å høyere level tidligere.

Det franske forbundet har bygget en modell som gjør at alle klubbene er ansvarlige for å rekruttere, men når spillere ønsker å satse blir disse spillerne satt sammen i klubber som har et apparat som kan løfte de til det nivået de ønsker internasjonalt. Frankrike har både nasjonale og regionale sentere hvor de beste spillerne for junior og senior trener sammen for å heve nivået.

De har også en versjon av bredde-pyramiden som vi har i Norge, men de ser på den på en litt annerledes måte. 

Deres pyramide er snudd fra de startet, og de jobber nå sammen om å øke bredden samtidig som de leter etter talenter som kan satses mer på av de ansvarlige for toppspillerne.

Til slutt ble det tatt en runde rundt bordet om hvordan man jobber i egne forbund, og det som kom frem der er at også flere av de landene som er på vår størrelse jobber med de samme utfordringene som vi har med rekruttering. Noen har fått til å få badminton inn i skolen som en obligatorisk del allerede fra de ny utdannede studentene i høgskolen, og dette er noe vi kommer til å jobbe med å få til også i Norge. Dersom vi kan få flere lærere til å vise at jenter og gutter kan spille sammen og på sitt nivå kan det bli lettere å rekruttere spillere, men da må vi også ha klubber som er villige til å ta disse imot.

Forza Thon Gjensidige Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken