Badminton / Nyheter / 2019 / Begrenset halltid er en utfordring for klubbene i Hålogaland krets
Åbotsvik Bunes.jpeg
Visepresident Kari Bunes (t.v.) og styremedlem, Leder for IUK, Ståle Åbotsvik (t.h.)

Begrenset halltid er en utfordring for klubbene i Hålogaland krets

Det var god oppslutning med representanter fra seks klubber da forbundets leder for instruksjons- og utdanningskomiteen, Ståle Åbotsvik og visepresident Kari Bunes inviterte til møte i forbindelse med helgens turnering i Hadsel.

Møtet ble avholdt i peisestua på den hyggelige Rødbrygga i Stokmarknes og det var god stemning og stort engasjement blant deltakerne.

Begrenset hallkapasitet og tildeling av halltid er en utfordring for mange av klubbene i Hålogaland krets. Ugunstige treningstider og få treningstimer pr uke gjør det vanskelig å rekruttere nye, unge spillere. 

Forbundet har siden Tinget for et drøyt år siden jobbet med å etablere et anleggsutvalg og det har kommet sterke signaler om at det bør være en administrativ ressurs i NBF med anleggsansvar, enten i samarbeid med andre særforbund eller som en egen ressurs på forbundskontoret. 

I forbindelse med ledermøtet som var i august i år kom det innspill om at anleggssituasjonen i andre klubber og kretser også er lite tilfredsstillende. Det er behov for å jobbe mer langsiktig med anleggsutvikling i forbundet og utarbeide en anleggsstrategi som klubber, krets og forbund kan arbeide ut fra. 

Videre orienterte Bunes om forbundets mål om dobbelt så mange, dobbelt så aktive og om tre tilhørende strategiske satsningsområder. Det var i forbindelse med Tinget i fjor at en ny strategisk plan ble vedtatt.

De tre satsningsområdene er;

  1. Samhandling mellom klubb, krets og forbund
  2. Trenerutvikling
  3. Klubbutvikling

Sentralt for måloppnåelse er at så mange klubber og kretser som mulig kjenner til planene og om hvilke tiltak som igangsettes for å støtte opp om arbeidet. 

Åbotsvik ga en nærmere orientering om trenerutvikling og hva som er gjort fra forbundets side siden Tinget. Nylig var det også et ledermøte på Gardermoen, hvor deltakerne ga gode innspill for det videre arbeidet.

Det er et ambisiøst mål som ble besluttet av Tinget for drøyt ett år siden hvor både klubber, kretser og forbund må bidra og tilrettelegge på en best mulig måte, slik at målene kan oppnås.

Avslutningsvis utfordret Bunes deltakerne til å fortelle om hvilke tiltak som er igangsatt på klubb- og kretsnivå, og også komme med en tilbakemelding om konkrete planer i tiden fremover som bidrar til at vi blir dobbelt så mange og dobbelt så aktive. 

Forza Thon Gjensidige Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken