Forbundsting 2020

AnleggV2.jpg
NBFs Ledermøte blir avholdt 12.-13. juni og Forbundstinget blir avholdt 13.-14. juni 2020. Begge deler i Oslo-området, mer detaljert info kommer. Ledermøte starter fredag kl. 15.00. og Forbundstinget starter lørdag kl. 14.00.
Forza Thon Hotel idrettsbutikken Gjensidige Kias