Badminton / Nyheter / 2019 / Trener 1 kurs i Bodø
Trener1.bodø.okt19-2.jpg
Bilde: NBF

Trener 1 kurs i Bodø

18.-20.oktober ble det gjennomført nok et trener 1 kurs. Bodø var arrangørklubb, og det var totalt 5 deltagere fra flere klubber i kretsen, 1 deltager fra et idrettslag som skal starte en badmintongruppe og 2 idrettslærere fra videregående i Bodø.

Fredag kveld hadde vi en god økt hvor vi gikk gjennom barneidrettsbestemmelsene, den gode barnetreneren og litt av det teoretiske rundt Shuttle Time.

Vi viste også frem NBF sitt nye digitale aktivitetslederkurs og hvilke øvelser man kan få tilgang til dersom man gjennomgår og består kurset.

Lørdag var vi klare for en lang, men god dag i hallen. De fleste hadde på en eller annen måte vært borti badminton, men i forskjellig grad. Vi startet med det helt grunnleggende som hvordan man holder riktig grep, de vanligste slagene samt flere øvelser, leker og konkurranser. Et par av deltagerne hadde også med seg barna sine, og de fikk prøve dette sammen med kursistene.

Under oppsummeringen av helgen var det mange positive tilbakemeldinger, men alle var enige i at det var nødvendig å delta og at de satt igjen med mye mer kunnskap nå enn før de startet på fredagen.

Kurshelg nummer 2 i Hålogaland er 22.-24.november 2019.

Forza Thon Gjensidige Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken