Badminton / Nyheter / 2020 / God jul og godt nytt år
godjul.PNG

God jul og godt nytt år

Julehøytiden står for døren og bak oss legger vi et år preget av pandemi.

Trenings- og konkurranseaktivitet har vært betydelig redusert og det har vært et annerledes år for oss alle. Situasjonen med pandemien har bidratt til stor usikkerhet og uforutsigbarhet, spesielt i forhold til å drive konkurranseaktivitet. Det er store, lokale variasjoner i antall smittede og situasjonen endrer seg daglig. Det har gjort at steder der hvor konkurranseaktivitet er planlagt, har blitt flyttet til andre steder med mindre smitte eller blitt avlyst.

På vegne av styret vil jeg rette en stor takk til alle medlemmer for tålmodighet og endringsvilje i denne perioden. Kort tid etter tinget i høst nedsatte vi et Koronautvalg og det har vært til god hjelp for styret og administrasjonen. Når situasjonen endrer seg hyppig og retningslinjene justeres nasjonalt og lokalt, er vi avhengig av å ha et hurtigarbeidende team på plass, slik at vi kan fatte raske beslutninger om vår egen konkurranseaktivitet og spre informasjonen ut til klubber og kretser. Jeg vil takke utvalget for enestående innsats så langt.

Enkelte turneringer og mesterskap har det vært i løpet av året og jeg vil berømme klubbledere, spillere, lagledere, trenere, foreldre, dommere og oppmenn for at de har stilt opp i en krevende situasjon! Fremover må vi anstrenge oss ytterligere for å få til aktivitet innenfor gjeldende regelverk. Selv med en vaksine på vei i romjula, vil det ta noe tid før vi igjen kan opptre som tidligere.

På vegne av styret og administrasjonen vil jeg ønske dere alle sammen en fin julehøytid og alt godt for 2021. 

 

Beste hilsen
Kari Bunes
President

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken