Badminton / Nyheter / 2020 / Hilsen fra vår nye president
Kari Bunes 
Foto: Moss Badmintonklubb
Kari Bunes Foto: Moss Badmintonklubb

Hilsen fra vår nye president

Tusen takk for tilliten! Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, samtidig er jeg ydmyk overfor det ansvaret jeg nå har fått.
Jeg ser frem til å jobbe sammen med dere alle; det være seg personer i klubber, kretser, administrasjonen og styret. 
 
En stor takk til avgått president Trond Wåland for alle de årene jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med han. En takk også til de øvrige styremedlemmene som var med i forrige periode. Det forsvinner mye kompetanse ut av styret, men inn kommer det nye styremedlemmer som helt sikkert vil gi oss nye impulser og bidra positivt i videreutviklingen av vårt forbund. 
 
Vi har en felles visjon om at vi skal være sammen om de gode opplevelsene og et mål om å bli dobbelt så mange, dobbelt så aktive! Jeg utfordrer alle i forbundet til å ha dette som det førende prinsipp i både ord og handling.
 
 
Vi sees,
 
/ Kari
 
Les også intervjuet med Idrettsforbundet av Kari her: 
Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken