Badminton / Nyheter / 2020 / Idrettslag kan søke koronakompensasjon for perioden 1. september til 31. desember

Idrettslag kan søke koronakompensasjon for perioden 1. september til 31. desember

Idrettslag kan søke koronakompensasjon for perioden 1. september til 31. desember Regjeringen har satt av én milliard kroner til den tredje krisepakken for idrettslag, som gjelder fra 1. september til 31. desember 2020, og idrettslag kan nå søke om kompensasjon for bortfalte inntekter i denne perioden. Fra 1. november justeres ordningen for også å stimulere til aktivitet.
Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken