Badminton / Nyheter / 2020 / Innspill til valgkomiteen
IMG_4776.jpg

Innspill til valgkomiteen

Valgkomiteen var samlet, og hadde mange møter med aktuelle personer, under UBM i Kristiansand.
 
De ønsker fremdeles innspill fra klubber og kretser, og ber om å bli kontaktet. På bildet ser vi til venstre valgkomiteens leder Merete Andreassen, telefon: 95201839, e-post: merete.andreassen@unn.no
Bak står nestleder Hans Jarle Einarsen, telefon: 98226898, e-post: Hans.jarle.einarsen@olavthon.no, og til høyre medlem Victoria Hong, telefon: 92626292, e-post: Victoria@hong.as
Forza Thon Gjensidige Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken