Badminton / Nyheter / 2020 / NYTT FRA STYRET
AnleggV2.jpg

NYTT FRA STYRET

Nytt fra styret

Turneringer og seriespill

Styret I Norges Badminton Forbund vedtok i går at alle forbundsturneringer samt seriespill ut sesongen 2019/2020 utgår. Dette inkluderer blant annet Landsfinalen for lag U13 og U15 i Kragerø.

Alle turneringer er foreløpig avlyst ut april, og om det kan avvikles lokale turneringer i mai, eller juni, vil bli avgjort senere.

Seriespillet stoppes og stillingen blir slik den er ved stopptidspunkt, bortsett fra at der hvor det er spilt et ujevnt antall kamper i seriespillet vil et poengsnitt pr. kamp spilt bli regnet ut.

For Norgesmesterskapet for lag/Eliteserien innebærer det at Frogner er årets Norgesmester for lag, Kristiansand har vunnet sølvmedaljer, og Bergen bronsemedaljer.

Vi gratulerer medaljevinnerne! Pokal og medaljer vil bli utdelt ved første mulige beste anledning.

Det vil bli forsøkt avviklet kvalifisering for opp- og nedrykk til Eliteserien, og her vil både lag nr. 7, og lag nr. 8 delta, samt avdelingsvinnerne (Mulighet for at denne dispensasjonsmuligheten benyttes, at også lag nr. 8 deltar, må endelig avklares med NIF).

Mesterskapene NM junior og NM senior vil bli forsøkt avviklet i løpet av høsten 2020, og vi kommer tilbake med nærmere informasjon om steder og datoer.

(For NM junior vil vi forsøke å gi dispensasjon på alder, slik at de som kunne delta i NM junior i Bergen også får delta på høsten, men dette må endelig avklares med NIF.)

 

Ledermøte og forbundsting

Ledermøte og forbundsting som var planlagt avholdt 12.-14. juni utsettes til 4.-6. september. Vi kommer nærmere tilbake med sted, men det vil bli i Oslo-/Gardermoen-området

 

Ansatte i NBF

I en kort periode nå som regjeringen har forlenget tiltakene ifbm. korona-pandemien, og sterkt redusert aktivitet, vil servicegraden fra de ansatte i NBF også være sterkt redusert pga. prosentvise permitteringer. Vennligst benytt e-post: badminton@badminton.no ved behov for kontakt og hjelp.

 

Vi håper på forståelse for vedtak og beslutninger tatt i en for alle vanskelig tid. Det er viktig at vi står sammen og holder oss friske og tar vare på hverandre, og så kommer vi alle sterkere tilbake etter hvert!

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken