Badminton / Nyheter / 2020 / Oppdatert info: NM junior

Oppdatert info: NM junior

Avgjørelse om NM junior kan gjennomføres tas umiddelbart når regjeringen kommer med ny informasjon/endringer 10. august.

Etter anbefaling fra arrangør, og en totalvurdering, har forbundsstyret fattet vedtak om at en avgjørelse om det flyttede og utsatte NM junior på Haugerud 28.-30. august kan gjennomføres, først vil bli tatt 10. august. Det er samme dato som regjeringen og Folkehelseinstituttet har meddelt at de vil komme med oppdaterte opplysninger og retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss til korona fra den dato og fremover.

Alle er klar over at dette skaper tidspress og usikkerhet, men styret mener likevel dette ut fra situasjonen er den beste løsningen. Vi vil komme tilbake med ny informasjon så raskt som mulig 10. august.

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken