Badminton / Nyheter / 2020 / Ranking U17 og NM senior
AnleggV2.jpg

Ranking U17 og NM senior

Viktig informasjon vedrørende U17 ranking og NM senior.

Det vises til styremøte og vedtak i kveld på Lillestrøm ifbm. med NBFs Ledermøte:

Styresak

57/20 – Gjennomføring av Ranking U17 og NM senior i Kristiansand

Vedtak: Deltakerbegrensningen pr. kategori i Ranking U17 og NM senior i Kristiansand 18.-20. september oppheves, dog slik at ved Ranking U17 settes en grense ved at maks. de 6 beste i singlekategorien (samme rankingdato som i informasjon gitt tidligere) og de 4 beste parene i doublekategoriene i klassen under kan delta. For NM senior settes det en grense ved at maks de 4 beste spillerne i singlekategorien (samme rankingdato som i informasjon gitt tidligere) i U17 kan delta og de 2 beste parene i doublekategoriene i U17 (samme rankingdato som i informasjon gitt tidligere).

Arrangør og oppmann gis ut fra smittevernhensyn fullmakt til å begrense deltakelsen om nødvendig.

Ny frist for påmelding er søndag 6. september kl. 15.00.

 

For styret

Lillestrøm 4. september 2020

Espen Larsen

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken