Badminton / Nyheter / 2020 / Rapportering av økonomiske konsekvenser for idrettslag
AnleggV2.jpg

Rapportering av økonomiske konsekvenser for idrettslag

Norges idrettsforbund har sendt ut et nyhetsbrev til alle idrettslag hvor de ber dere om å rapportere om økonomiske konsekvenser som følge av koronasituasjonen. Vi oppfordrer alle våre badmintonklubber til å svare på undersøkelsen.

Formålet med denne rapporteringen er å skaffe norsk idrett en god og oppdatert oversikt over idrettslige og økonomiske konsekvenser Covid-19 har påført idretten. Denne rapporteringen er kun en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.  

Svarene fra idrettslagene er imidlertid veldig viktige for at de skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter. 

Vedlagt finner dere en kopi av nyhetsbrevet som er sendt ut, http://ext.mnm.as/v/6FA8776E-6D3D-4578-A132-041DA8510AFF 

Her er link til nyhetssaken hos NIF: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet-ber-alle-idrettslag-registrere-okonomiske-konsekvenser-av-koronaviruset/

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken