Badminton / Nyheter / 2020 / Sesonginformasjon 2020

Sesonginformasjon 2020

Det blir dessverre ikke en vanlig sesong fremover, men styret ønsker å opprettholde så mye aktivitet som mulig i disse coronatider. Det er fremdeles mye som ikke er tillatt, men samtidig vil det sannsynligvis gå opp og ned iløpet av sesongen.

NB! Denne informasjonen er utdatert. 

For oppdatert sesonginformasjon, klikk her.

Det er utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av arrangement som både arrangører, deltagere og støtteapparat må følge før og under alle arrangementDette vil være et levende dokument gjennom sesongen og nyeste versjon vil til enhver tid ligge på forbundets hjemmesider. Det er viktig at turneringer avvikles i puljer slik at færrest mulig mennesker er i hallen samtidig. Konkurransekomiteen vil kontakte alle arrangører slik at vi kan hjelpe dere med å gjennomgå retningslinjene, samt veilede i forhold til tidsskjema og oppsett.  

Styret har besluttet å gjennomføre NM Junior på Haugerud og NM Senior i Kristiansand 

Gjennom dialog med NIF mener vi det er forsvarlig å tillate spill i double- og mixklassene under begge NM under forutsetning av at spillerne holder 1 meters avstand. Det vil bli merket med teip på banene slik at det i serveoppstillingen alltid holdes riktig avstand, og så er det opp til spillerne selv å sørge for at de ikke kommer nærmere iløpet av spillets gang. Nærmere beskrivelse og bilder vil bli sendt ut iløpet av kort tid.  

Vær oppmerksom på at det foreløpig ikke er tillatt med double- og mixspill på trening for noen over 20 år. 

 

NM Junior: 

Påmeldingsfristen til NM Junior utsettes til fredag 14/08. Alle kategorier er åpne for påmelding. Spillere som går opp til senior inneværende sesong (20/21) får delta på NM Junior og kan nå melde seg på.  

Det settes et tak på påmeldinger på 32 i single, 18 i damedouble, 24 i herredouble og 24 i mixed. Rankinglistene for U19 fra 15/03/2020 legges til grunn. De høyest rangerte i U17 per kategori (6 i single, 4 i double og mix) får delta uavhengig av sin ranking i U19 klassen.   

Hver klubb kan ha en coach/lagleder som må registreres i forkant av arrangementet. Tilskuere er ikke tillatt.  

 

NM Senior:  

Påmeldingen åpnes som normalt. Alle kategorier er åpne for påmelding.  

Det settes et tak på påmeldinger på 32 single, 18 damedouble, 24 herredouble og 24 mixedRankinglistene for senior fra 15/03/2020 legges til grunn. De høyest rangerte i U19 per kategori (6 i single, 4 i double og mix) får delta uavhengig av sin ranking i seniorklassen.   

Hver klubb kan ha en coach/lagleder som må registreres i forkant av arrangementet. Tilskuere er ikke tillatt.  

 

RT 15 Sotra:  

Rankingturneringen på Sotra avlyses. Sotra kommer til å arrangere lokalturnering istedet.  

 

RT 17 Kristiansand:  

Rankingturneringen i Kristiansand samtidig med NM Senior gjennomføres med kun single i U17AX-klassen utgår.  

 

Lokalturneringer 

Lokalturneringer kan arrangeres med maksimum 200 deltagere (inkluderer støtteapparat, dommere, etc). I juniorklassene kan det arrangeres single, double og mix. I seniorklassene kun single. Utenfor egen krets er det kun tillatt med singlespill, også for junior.  

Alle lokalturneringer må ha en oppmann som ikke deltar i sekretariatet. Det stilles ikke krav til at oppmann skal være sertifisert.   

 

Forbundsturneringer fremover:  

Det tilstrebes å arrangere flest mulig av forbundsturneringene fremover. Der det ikke er mulig med double og mixspill er det ønskelig at det gjennomføres med single. Konkurransekomiteen vil senest 4 uker før hvert arrangement ta stilling til om og hvordan arrangementet kan gjennomføres. 

 

Lagspill 

Kvalifiseringen til Eliteserien avlyses og Eliteserien gjennomføres med 6 lag denne sesongen. Lagene som skulle spilt kvalifisering denne sesongen spiller kvalifisering før neste sesong istedet. Sluttspillet gjennomføres med de 4 beste lagene etter grunnspillet. Ingen lag rykker ned etter sesongen. 

All lagspill for senior fra 1. divisjon og nedover avlyses for sesongen 20/21. Tabellene for 19/20 sesongen vil gjelde for påmelding til sesongen 21/22.  

Lagspill for junior kjøres som planlagt så langt det er mulig.  

Kretsene oppfordres til å sette opp lagspill som enkeltarrangement når dette er mulig å gjennomføre iløpet av sesongen slik at vi får gitt et tilbud om lagspill selv om dette ikke vil være en «vanlig» serie.  

 

Mer informasjon kommer fortløpende, og oppdateres under coronavettregler.

 

Mvh 

Jeanette Svendsen 

Leder Konkurransekomiteen  

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken