Badminton / Nyheter / 2020 / Special Badminton Camp 2020
RGB_FULL_COLOUR_VERTICAL-100.jpg

Special Badminton Camp 2020

Norges Badmintonforbund har gjennom mange år satset på para-badminton både i bredden og i toppen.

I 2017 startet satsingen ut mot spillere som går inn under special-kategorien (spillere med psykisk funksjonsnedsettelse) og forbundet teller i dag 29 registrerte spillere fordelt over hele landet innenfor både para- og special badminton.

Tidligere i år søkte NBF om midler til å gjennomføre en egen camp for denne gruppen som vi nå har fått tildelt og vil brukes til utvikling og videreføring av Unified Sport i regi av Special Olympics Europe Eurasia (SOEE) og Toyota Europe (TME). Unified Sport (idrett med partner) går ut på at en spiller med funksjonsnedsettelse spiller på samme lag som en funksjonsfrisk og dermed danner et double/mix-par. Dette kan være trening eller turnering.

Hvordan denne campen skal foregå er under arbeid, men vi skal lage en samling som setter fokus på det sosiale like mye som badminton. Det vil bli trening, turnering for special-spillerne og en egen turnering som spilles som en Unified Sports turnering med lokale spillere/foreldre/søsken.

Har du noen spillere som dette kan være interessant for eller har du spørsmål om special badminton? Send en epost til andre@badminton.no

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken