Badminton / Nyheter / 2020 / Sportssjef Johnny Askevig ønsker ikke å forlenge sin kontrakt som går ut 31.12.2020

Sportssjef Johnny Askevig ønsker ikke å forlenge sin kontrakt som går ut 31.12.2020

Sportssjef Johnny Askevig har meddelt at han ikke ønsker å forlenge sin kontrakt med NBF utover 2020. Han har takket ja til et tilbud om jobb i Danmark.
Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken