Badminton / Nyheter / 2020 / En tid for kompetanseheving?
aktivitetsleder.jpeg

En tid for kompetanseheving?

Mange kjenner nok på at de har litt ekstra tid i hverdagen, og hva er vel ikke bedre enn å bruke litt tid på å ruste seg opp til aktivitetsstart? Her finner du kurs for deg som utøver, trener, leder, styremedlem og andre støttefunksjoner! Slå deg løs og hev kompetansen din fra og med i dag.

KURS I REGI AV BADMINTONFORBUNDET

Alle fysiske kurs er foreløpig utsatt grunnet koronasituasjonen, men vi har likevel et kurs du kan ta akkurat når det skulle passe deg. Kurset gir deg en innføring av organisering av aktivitet/treninger, grunnleggende badmintonkunnskaper og passer for deg som er nysgjerrig på disse områdene enten du er utøver, trener eller forelder. For mer informasjon om badmintons aktivitetslederkurs her.

Meld deg på kurset her kostnadsfritt: https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=739 
NB! Krever MinIdrett-bruker.

 

E-KURS I REGI AV IDRETTSFORBUNDET (NIF)

Alle e-kurs krever at du har en MinIdrett-bruker. Du er nødt til å logge deg på med denne for å få tilgang til kursene og tildelt kompetanse til din idrettsCV etterhvert som du fullfører kurs. Alle e-kursene er uten kostnad og kan gjennomføres når som helst, hvor som helst.  

 

FOR DEG I STYRET ELLER ADMINISTRASJON

 

Innføring i styrearbeid for idrettslag

Dette er et e-læringskurs som passer for styremedlemmer i klubb, daglig ledere, representanter fra klubbens valgkomité og andre med interesse for styrearbeid. I kurset får du innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar du har som styremedlem. Kurset gir en oversikt over viktige lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til, og du får gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet.
Beregn 45 minutter til gjennomføring av kurset. Du kan logge deg ut av kurset underveis. Ved neste pålogging vil du kunne fortsette kurset.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=277

 

Idretten som arbeidsgiver

Kurset retter seg mot idrettslag som har ansatte eller vurderer å ansette daglig leder, administrasjonssekretær, trenere, instruktører eller lignende. Når du har gjennomgått kurset håper vi at du har fått en forståelse av styrets rolle og ansvar som arbeidsgiver. Målet er å bidra til trygghet i arbeidsforholdet, større grad av tilfredshet og glede - en god og trygg arbeidsplass!

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=272

 

Rent idrettslag (i regi av Antidoping Norge)

Rent IL er et forebyggende program som retter seg mot de rundt 11 500 idrettslagene i Norge. Programmet skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget lag, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak. Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 timer.

Meld deg på kurset her: https://www.rentidrettslag.no

 

FOR DEG SOM TRENER

Under følger en rekke e-læringsmoduler der noen vil inngå som en obligatorisk del av Trener 1 og andre som en del av Trener 2. Dersom du planlegger å ta et av disse kursene i nærmeste fremtid, kan du altså starte utdanningen din allerede nå ved å gjennomføre de modulene som er obligatorisk for ditt nivå.

Barneidrettens verdigrunnlag (obligatorisk del av Trener 1)

Dette kurset gir deg kjennskap til hvilke rettigheter og bestemmelser som gjelder i barneidretten, og du får økt kunnskap om hvordan du som trener eller leder kan bidra til at barneidretten blir et trygt og godt sted å være for alle barn.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=15

 

Trenerrollen Trener 1 (obligatorisk del av Trener 1)

Dette kurset gir deg et innblikk i hva som forventes av deg som trener, og det vil gjøre deg mer bevisst på din egen praksis. Det er vektlagt fire hovedområder som vil være bærebjelker for deg som skal trene barn og ungdom. Disse hovedområdene er: Forventningene til deg som trener og forholdet til utøverne, klubben og foreldre.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=345

 

Aldersrelatert trening 1 (obligatorisk del av Trener 1)

I dette kurset er det fokus på barn og unges utvikling og trenerens rolle i å gjennomføre hensiktsmessig og aldersrelatert idrettsaktivitet. Du vil lære om praktiske konsekvenser som man bør ta hensyn til ved vekst, utvikling og degenerering.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=7

 

Aldersrelatert trening 2 (obligatorisk del av Trener 2)

Målet med dette kurset er å gjøre deg i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et spennende og trygt miljø. Kurset er rettet mot aktive trenere med Trener 1-kompetanse, som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=76

 

Idrettsernæring – Modul 1 (obligatorisk del av Trener 1)

Denne modulen inneholder grunnleggende kunnskap om idrettsernæring. Den er rettet mot deg som er idrettsutøver i alderen 13 år og oppover, eller deg som er trener, del av et helseteam eller i et støtteapparat tilknyttet idretten.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=27

 

Idrettsernæring – Modul 2

Denne modulen er en påbygning av den grunnleggende modul 1. Du bør derfor ha gjennomgått modul 1, før du starter på denne. Modul 2 er rettet mot deg som er idrettsutøver i alderen 16 år og oppover. Den er også nyttig for deg som er trener, del av et helseteam eller i et støtteapparat tilknyttet idretten.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=121

 

Om spiseforstyrrelser

Dette kurset er rettet mot deg som er trener, eller er i et støtteapparat eller i et helseteam tilknyttet idretten.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=22

 

Idrett uten skader (obligatorisk del av Trener 1)

Kurset har fokus på skadeforebygging og trenerens rolle i å holde utøverne frie for skader. I tillegg vil du lære hvordan du skal håndtere de vanligste skadetypene i idrett. Hovedmålgruppen er trenere som jobber med barn og unge. 

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=12

 

Paraidrett (obligatorisk del av Trener 1)

Du lærer om idrettens organisering, hvordan du som trener kan tilrettelegge for utøverne og om de mange aktivitetshjelpemidler som finnes. Når du er ferdig med kurset, vil du se hvor enkelt det kan være å tilpasse en aktivitet, slik at alle kan delta. Du vet hvordan man kan løse utfordringer, uten å gjøre dem større enn de faktisk er.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=503

 

Biomekanikk og styrketeknikk (obligatorisk del av Trener 2)

Dette er et etter- og videreutdanningskurs (EVU) rettet mot deg som er trener eller er i et støtteapparat tilknyttet idretten. Etter revidering av Trener 2 vil dette være en obligatorisk del av kurset.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=689

 

Ren utøver (i regi av Antidoping Norge) (obligatorisk del av Trener 1)

Ren Utøver er et e-læringsprogram for deg som utøver, trener, leder eller støtteapparat. Ren Utøver er bygget opp omkring sju utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene, men det er slett ikke nødvendig å ta alt på en gang.

Meld deg på kurset her: https://renutover.no

 

FOR DEG SOM UTØVER

Biomekanikk og styrketeknikk

Dette er et etter- og videreutdanningskurs (EVU) rettet mot deg som er trener eller er i et støtteapparat tilknyttet idretten, men passer også for deg som bedriver styrketrening. Du vil lære deg generell styrketeknikk og biomekanikken i de vanligste styrkeøvelser.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=689

 

Ren utøver (i regi av Antidoping Norge)

Ren Utøver er et e-læringsprogram for deg som utøver, trener, leder eller støtteapparat. Ren Utøver er bygget opp omkring sju utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene, men det er slett ikke nødvendig å ta alt på en gang.

Meld deg på kurset her: https://renutover.no

 

Idrettsernæring – Modul 1

Denne modulen inneholder grunnleggende kunnskap om idrettsernæring. Den er rettet mot deg som er idrettsutøver i alderen 13 år og oppover.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=27

 

Idrettsernæring – Modul 2

Denne modulen er en påbygning av den grunnleggende modul 1. Du bør derfor ha gjennomgått modul 1, før du starter på denne. Modul 2 er rettet mot deg som er idrettsutøver i alderen 16 år og oppover.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=121

 

KURS I REGI AV IDRETTSKRETSER

 

BARNEIDRETT

Kurs om barneidretten, temakvelder og aktivitetslederkurs er blant annet noe idrettskretsene tilbyr innen området «barneidrett». Barneidretten kan være utfordrende, og derfor er kurs innen dette området prioritert for å hjelpe klubbene til å prioritere arbeid på feltet, hjelpe trenere til å holde seg til regelverket og lignende.

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurs som Styrearbeid i praksis, Lederkurs for ungdom og Økonomistyring er kurs idrettskretsene tilbyr jevnlig. 

NB! Mange av disse kursene tilbys digitalt og er dermed perfekt å få med seg i disse tider.

Klikk deg videre inn på idrettskretsen din klubb tilhører og sjekk tilbudet der.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken