Badminton / Nyheter / 2021 / Endringer i koronatiltak med virkning fom. 20. januar
AnleggV2.jpg

Endringer i koronatiltak med virkning fom. 20. januar

Dette er de viktigste endringene for idretten (anbefalinger = tolket av idretts-Norge som pålegg) etter dagens orientering i stortinget og påfølgende pressekonferanse:
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
  • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.


Norges Badmintonforbund har allerede besluttet og meddelt (15/1) eliteserieklubbene om følgende:

Etter møte mellom Arbeidsutvalget, Koronautvalget, Konkurransekomiteen og Toppidrettskomiteen er det besluttet at Storrunden flyttes til uke 8.
Storrunden avholdes 27-28. februar i Moss. Sluttspillet avholdes på tidligere oppsatt tid 17-18. april.


Det vil fremdeles være slik at kommunene kan ha, og innføre, lokale strengere tiltak.

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken