Badminton / Nyheter / 2021 / Gjenåpning av idretten - Trinn 1
bilde.png

Gjenåpning av idretten - Trinn 1

Regjeringen gjennomfører nå det første trinnet i gjenåpningsplanen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI. Fra og med fredag 16. april vil følgende lettelser tre i kraft:

 

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. 
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
  • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

 

Husk å sjekke med din kommune hva gjelder av tiltak der. 

Vi jobber med å oppdatere våre koronavettregler slik at de samsvarer med de nasjonale tiltakene. 

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken