Badminton / Nyheter / 2021 / Informasjon fra Valgkomiteen
valgkomite.JPEG

Informasjon fra Valgkomiteen

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og vil være tilstede på en del turneringer/arrangementer fra november 2021 og fram til våren 2022.

Vi vil prøve å få tilgang til et møterom i hallen vi er tilstede slik at fortrolige samtaler kan gjennomføres.

Valgkomiteen består av leder Jarle Krokeide, Slagen BK, nestleder Merete Andreassen, Tromsø BK, medlem Christin Østhassel, Kristiansand BK og vara Elin Karina Hanssen, Herøy IL.

Vi håper mange vil ta kontakt med oss for å komme med tips og forslag på kandidater til nytt Forbundsstyre, som skal velges på Tinget sommeren 2022.

Send oss gjerne innspill på mail dersom dere har forslag på aktuelle kandidater til Forbundsstyret.
                                                                                                                                                                                                                                                  
Jarle: jarle.krokeide@tonsberg.kommune.no

Merete: merandreas@hotmail.com

Christin: christinost@gmail.com    

Elin Karina: elinkarinahanssen@hotmail.com         

Vi ser fram til å gjennomføre vårt arbeide, og håper på stort engasjement og mange henvendelser!

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen NBF

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken