Badminton / Nyheter / 2021 / Kretsledermøte & Ledermøte
invitasjon.ledermote21.jpg

Kretsledermøte & Ledermøte

Dobbelt så mange innen 2025. Siden april i år har en arbeidsgruppe bestående av et antall styreledere på klubb- og kretsnivå jobbet intenst med å beskrive tiltak som må iverksettes for å nå vårt felles mål. Målet om dobbelt så mange medlemmer i NBF ble vedtatt på tinget i 2018.

Hva må klubbene, kretsene, styret og administrasjonen i NBF gjøre for å nå målet?

Dette blir hovedtema på Kretsledermøte og Ledermøte 11.-12. september.

 

Kretsledermøte og Ledermøte 11.-12. september 2021

Som informert om tidligere blir det Kretsledermøte og Ledermøte lørdag 11. og søndag 12. september i Oslo.

Det innledes med eget Kretsledermøte for kretsene lørdag fra kl. 09.00. til kl. 12.00.

Deretter fortsetter det med Ledermøte for både kretser og klubber med start lørdag kl. 13.00 og avslutning søndag kl. 14.00.

Detaljert program for både Kretsledermøte og Ledermøte vil vi komme tilbake til, men Kretsledermøtet vil handle om kretsenes rolle på vei mot målet.

Ledermøtet vil blant annet inneholde orientering og muligheter som digitaliseringsprosessen i NIF gir, orientering om NBFs 3 satsingsområder og presentasjoner fra arbeidsgruppen som er nedsatt.

NIFs ansvarlige for den omfattende digitaliseringsprosessen som er i gang, Pål Rønnevik, vil komme og gi en orientering.

Det vil også bli orientert om status i NBFs komiteer og aktivitet og arbeidet fremover.

Det vil bli anledning til å delta på deler av Ledermøtet digitalt.

Det er ingen deltakerbegrensning fra klubb eller krets på Ledermøtet.

Deltakerne betaler selv sine reise og oppholdsutgifter.

Det vil bli gitt støtte på kr. 1500.- til representanter fra klubber i de 2 nordligste fylkene.

Ved behov for overnatting fra fredag til lørdag for de representanter (2 fra hver badmintonkrets) som skal delta på Kretsledermøtet, som starter lørdag morgen, dekker NBF kostnaden for overnattingen fra fredag til lørdag.

Påmeldingsfrist er 1. september, det kommer mer informasjon om påmelding nærmere. Start derfor med å holde av datoene i kalenderen. 

God sommer til dere alle!

 

Hilsen styret
Norges Badmintonforbund
Kari Bunes
President

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken