Badminton / Nyheter / 2021 / Oppdatert koronainformasjon

Oppdatert koronainformasjon

Oppdatert 8. desember: Tross de siste innstrammingene kan det meste av turneringsaktiviteten fortsatt gjennomføres.

Regjeringen har innført nye smitteverntiltak gjeldende fra og med 9. desember. For badmintons del vil dette innebære følgende:

Barn og unge:

 • Turnerings- og treningsaktiviteten kan i utgangspunktet gjennomføres som normalt.
 • Maks 50 personer kan være til stede på et arrangement der det ikke er faste, tilviste plasser (*) for publikum. Dette tallet inkluderer alle i hallen, også spillerne. Unntatt fra totalantallet er trenere, dommere, sekretariat og et begrenset antall hallvakter.
 • Dersom det er faste, tilviste plasser (*) på tribunen kan det være 600 personer til stede, fordelt på tre kohorter med maksimalt 200 personer i hver. Antallsdefinisjonen er den samme som over.
 • Alle tilstedeværende skal holde en meters avstand til hverandre, og munnbind er sterkt anbefalt. Unntaket er spillerne, trenere og dommere under turnering- og treningsaktivitet. 

Toppidrett:

 • Se definisjon av hvem som inngår under toppidrett i badminton.
 • Dersom det er faste, tilviste plasser (*) på tribunen kan det være 600 personer til stede på arrangementet, fordelt på tre kohorter med maksimalt 200 personer i hver. Dette tallet inkluderer i toppidretten ikke spillerne. Også trenere, dommere, sekretariat og nødvendig arrangørpersonell er unntatt.
 • Dersom det ikke er faste, tilviste plasser (*) på tribunen kan det være maksimalt 50 personer til stede. Antallsdefinisjonen er i toppidretten den samme som i foregående punkt.

Breddebadminton for voksne:

 • Turnerings- og treningsaktiviteten kan i utgangspunktet gjennomføres som normalt. Det er ingen krav til avstand under treningsøkten. 
 • Maks 50 personer kan være til stede på et arrangement der det ikke er faste, tilviste plasser (*) for publikum. Dette tallet inkluderer også spillerne. Unntatt fra totalantallet er trenere, dommere, sekretariat og et nødvendig antall hallvakter.
 • Dersom det er faste, tilviste plasser (*) på tribunen kan det være 600 personer til stede, fordelt på tre kohorter med maksimalt 200 personer i hver. Antallsdefinisjonen er den samme som i foregående punkt.
 • Alle tilstedeværende skal holde en meters avstand til hverandre, og munnbind er sterkt anbefalt. Unntaket er spillerne, dommere og trenere under trenings- og turneringsaktiviteten.

Generelt:

 • Arrangøren skal registrere alle frammøtte, med kontaktinformasjon. Lista skal oppbevares i 14 dager. Ved smittetilfeller på arrangementet kan kommunen pålegge arrangøren å sende ut informasjon til de frammøtte.
 • Alle arrangement må peke ut en person som har ansvar for at smittevernreglene følges.
 • Påbud om bruk av munnbind for alle over 12 år der det ikke er mulig å holde én meters avstand. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke hvis man sitter på fast, tilvist plass, men vi anbefaler likevel sterkt at munnbind benyttes i hallen til enhver tid.
 • Organisert trening regnes ikke som arrangement.
 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Smittevernets «gylne treenighet» gjelder for alle lag, trenere og spillere:

 1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.
 2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.
 3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.

*= Faste, tilviste plasser: Dette innebærer at den enkelte tilskuer skal tildeles et fast sete på tribunen, for eksempel ved hjelp av rad/sete-nummerering. Dersom arrangøren har funksjonærer som viser tilskuerne til en anvist, fast plass på tribunen vil også dette være tilstrekkelig for å innfri kravet til et arrangement med faste, tilviste plasser.
Arrangøren plikter å legge til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet.
Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter først å ha fått anvist sitt personlige sete.

Les den oppdaterte Covid-19-forskriften her

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken