Badminton / Nyheter / 2021 / Oppmann- og dommerseminar
Dommerseminar 2021.jpg

Oppmann- og dommerseminar

16.-17. oktober ble årets oppmanns- og dommerseminar gjennomført i Horten. I år ble også kretsdommerne invitert, og det ble en god miks av både kretsdommere og forbundsdommere.

På årets seminar var det flere eksterne personer som holdt innlegg.
Øistein Høksnes fra Sandefjord BK holdt et innlegg om arrangørens perspektiv på oppmann- og dommertjenesten.
Trond Krogsæter fra Karmøy Bk sammenlignet godt hvordan de gjør det med rekruttering og dommerstigen i volleyballforbundet hvor han er eliteseriedommer.

Som vanlig hadde også dette seminaret en god gjennomgang av nye regler som er kommet det siste året. Rune B. Hansen tok en gjennomgang med ulike senarioer og gode diskusjoner rundt bordet med de andre deltakerne. Nils Petter Johansen hadde i år et opplegg rundt oppmannstjenesten. Her ble det først runde rundt bordet med oppdateringer av regler før alle ble delt inn i grupper som handlet om ulike poster som oppmann og fremtidsrettede spørsmål om oppmenn i NBF.

Søndagen ble en fortsettelse av oppmannsrollen som ble avsluttet med en gjennomgang fra hver gruppe før man gikk over til gruppearbeid rundt dommergjerningen. «Hvor er vi i 2025» og «Hvordan an vi gjøre det attraktivt å bli forbundsdommer» var oppgavene som deltakerne skulle jobbe seg gjennom. Alle gruppene la frem sine tanker og hva de hadde skrevet ned.

Til slutt ble det ikke mye tid til årets filmer, men situasjonen i damedouble i det danske mesterskapet ble vist og snakket litt om før seminaret var ferdig.

Dato for seminaret i 2022 er ikke bestemt, men det vil også her bli invitert både krets- og forbundsdommere + krets- og forbundsoppmenn. Dette seminaret er nyttig for alle parter slik at man kan skape et fellesskap hos dommerne og oppmennene i Norge.

Ønsker du bli dommer eller har du spørsmål? Bare send en mail til badminton@badminton.no

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken