Badminton / Nyheter / 2021 / Velkommen til ledermøte

Velkommen til ledermøte

Program, veibeskrivelse og link til streaming.

Streaming

Lørdag - https://youtu.be/wDkvPy0ZYoc
Søndag - https://youtu.be/2EA91HuJqUQ

Ankomst

Når dere ankommer Ullevål Stadion, så er det følgende inngang dere skal bruke. Riktig inngang til vårt møterom (M4) er Inngang D i handlegaten, 3. etg. Telefon til vert er 23 00 83 30.

Her er link til kart hvor inngang D er merket av.


Program 

Møte med kretsene 
Lørdag 11. september, kl 09.00-12.00  
Kretsenes rolle på vei mot målet om dobbelt så mange innen 2025 
Kl 09:00-09:20 Velkommen og innledning 
Kl 09:20-09:45 Kretsenes rolle i dag 
Kl 09:45-10:15 Strategiske satsingsområder og kretsenes betydning fremover 
Kl 10:15-10:30 Pause 
Kl 10:30-11:45 Hva er annerledes i kretsene når vi i 2025 er over 11.000 medlemmer? 
Hvilken rolle har kretsene? 
Hvilke oppgaver ligger til kretsene? 
Hvordan er samarbeidet mellom kretsene? 
Hvordan samarbeider kretsen med de respektive klubbene? 
Kl 11:45-12:00 Oppsummering og avslutning 
 
Kl 12:00-13:00 Lunsj 
 
Ledermøte  
Lørdag 11. september, kl 13.00-18.00 (kl. 13:00-15:20 vil det bli streaming på NBF sin Youtubekanal) 
Over 11.000 medlemmer innen 2025 
Kl 13:00-13:20 Velkommen 
Kl 13:20-13:40 Innledning v/ president Kari Bunes 
Kl 13:40-14:10 Strategiske satsingsområder v/ president Kari Bunes 
Kl 14:10-14:20 Pause 
Kl 14:20-14:50 Medlemsutviklingen i forbundet v/ Geir Storvik, Bærum Badmintonklubb 
Kl 14:50-15:20 Slik gjør vi det i min klubb v/ representanter for strategisk arbeidsgruppe 
Kl 15:20-15:40 Pause 
Kl 15:40-17:40 Alle skal med – hvordan bidrar din klubb til at vi når målsettingen om å bli over 11.000 medlemmer innen 2025? v/styret og administrasjon
Kl 17:40-18:00 Oppsummering og avslutning 
 
Kl 19.00 Middag 
 
Søndag 12. september, kl 09.00-14.00 (kl. 09:00-13:00 vil det bli streaming på NBF sin Youtubekanal) 
Kl 09:00-09.50 Hvilke muligheter gir det min klubb/ krets i digitaliseringsprosjektet til NIF? v/ leder NIF Digital, Pål Kristen Rønnevik 
Kl 09.50-10:00 Pause inkl. utsjekk 
Kl 10:00-10:30 Toppidretten fremover v/ leder av Toppidrettskomiteen, Jarle Grann og landslagssjef Peter Kapetz 
Kl 10:30-11:00 Utvikling av badmintonidretten v/ fung.leder av Utviklingskomiteen, Kjetil Hus 
Kl 11.00-11:30 Utdanning av trenere, dommere og oppmenn v/ leder av Kompetansekomiteen, Kent Nyheim 
Kl 11:30-11:40 Pause inkl. utsjekk 
Kl 11:40-12.10 Konkurranseaktiviteten fremover v/ fung.leder av Konkurransekomiteen, Håkon Haukebøe 
Kl 12:10-12:40 Hva med de unge voksne under 26 år? v/ leder av U26, Emilie Faarup Storvik 
Kl 12:40-13:00 Oppsummering og avslutning 
 
Lunsj kl 13:00-14:00 

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken