Badminton / Nyheter / 2022 / Årsmøte i Badminton World Federation (BWF)
IMG_3919.JPEG

Årsmøte i Badminton World Federation (BWF)

Etter 2 år med pandemi og digitale årsmøter er årsmøtet i Badminton World Federation (BWF) denne gang hybrid, dvs. noen møter opp fysisk i Bangkok 7. mai, mens andre deltar digitalt.
NBF v/president Kari Bunes og generalsekretær Espen Larsen deltar også denne gang digitalt, både fordi det er gode erfaringer med det, og det spares også tid og penger.
Det arbeides godt og økonomien er også god i BWF.
Årsmøtet skal blant annet vedta styrets og komiteenes årsrapporter, regnskap og budsjett, samt et par forslag om endring av serveregler innen parabadminton. 
Det skal også vedtas om Kenya og Marokko fremdeles skal være suspendert.
Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken