Badminton / Nyheter / 2022 / Bli med å utvikle neste generasjon med trenere!
Foto: NTNUI Blits/Roland Richter
Foto: NTNUI Blits/Roland Richter

Bli med å utvikle neste generasjon med trenere!

Har du lyst til å bidra til å utvikle nye trenere og spre din kompetanse og erfaringer med trenerrollen? Norges Badmintonforbund søker nå flere trenere med trenerkurs som ønsker å utdanne seg til trenerutviklere. Du blir en del av et team som vil utdanne neste generasjon med trenere i norsk badminton.

Hva innebærer det? 

Som trenerutvikler vil du ha muligheten til å holde trenerkurs for de som ønsker å utdanne seg som trenere i norsk badminton. Vi ønsker å samle et team av trenerutviklere som er spredt utover i landet, slik at man kan holde trenerkurs i sin region og i nærheten av der man selv bor. Ved å bli en del av dette teamet, vil du delta på grunnkurs i trenerutvikling arrangert av NIF som enten vil være digitalt eller i Oslo. Ved første trenerkurs du holder vil du bli fulgt opp av en annen trenerutvikler, der dere vil samarbeide om å holde trenerkurs. Deretter vil du holde trenerkurs på oppdrag av Norges Badmintonforbund. All kursing vil bli honorert i henhold til NBFs satser

NBF vil legge til rette for møteplasser mellom team-medlemmer der man kan dele erfaringer og lære av hverandre - slik at du også kan utvikle deg videre som både trener og trenerutvikler. 

Hva dekker Norges Badmintonforbund? 

  • Kostnader tilknyttet deltakelse på grunnkurs i trenerutvikling av NIF
  • Reisekostnader når du holder trenerkurs
  • Honorar for gjennomføring av trenerkurs

Kvalifikasjoner

  • Trener 1 kurs godkjent av Norges Badmintonforbund eller tilsvarende. 
  • Nysgjerrig og motivert på å lære mer om trenerrollen og dele kompetansen videre. 

Hvordan bli en del av trenerutvikler-teamet?

Meld din interesse til charlotte.stoelen@badminton.no innen 1.august. Du kan også sende eventuelle spørsmål til samme adresse. 

 

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken