Badminton / Nyheter / 2022 / Gårsdagens digitale lederforum i NIF-regi ledet av badmintonpresident Kari Bunes
IMG_1995.jpg

Gårsdagens digitale lederforum i NIF-regi ledet av badmintonpresident Kari Bunes

NIF har de siste 2 årene kvartalsvis arrangert lederforum for de 55 særforbundene hvor de informerer om aktuelle saker.

Ledelsen for selve gjennomføringen har vært tildelt noen få presidenter/ledere av idrettskrets og denne gang hadde NBFs president Kari Bunes æren av å lose de 82 deltakerne gjennom programmet som inneholdt:

  • Idrettspolitikk sett fra SV v/stortingspolitiker Kathy Lie, medlem av Stortingets Familie- og kulturkomite
  • NIFs idrettspolitiske arbeid, herunder statsbudsjettet 2023, v/NIFs generalsekretær Nils Einar Aas og leder av virksomhetsområdet Samfunnskontakt og Idrettspolitikk Frida Blomgren
  • Lansering av e-læring, styrekurs for særforbund og idrettskrets, v/president i Norges Skøyteforbund Mona Adolfsen, rådgiver Linda Jacobsen og seniorrådgiver Kari Vanebo
  • Parastrategien – fra plan til handling v/NIFs 1. visepresident Vibecke Sørensen og assisterende generalsekretær Else-Marthe Lybekk
  • Velkommen til Ledermøtet i Tromsø 20.-22. mai

Kari viste at hun var rutinert, og sørget for at møtet ble godt ledet og gjennomført.

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken