Badminton / Nyheter / 2022 / Informasjon fra Valgkomiteen

Informasjon fra Valgkomiteen

Valgkomiteen har lenge arbeidet for å finne gode kandidater til styret i NBF.

Vi har tidligere sendt ut skriv til alle klubber og kretser via NBFs nettsider der vi ba om innspill til kandidater til styret og de 2 utvalg (Kontrollutvalget og Lovutvalget) som skal velges på tinget i juni.

Valgkomiteen har fått inn flere gode forslag og er i ferd med å legge kabalen, men det er ikke for sent å komme medinnspill.

Avklaringen av hvem som ikke ønsker gjenvalg, og vurderinger rundt kandidater, har tatt relativt lang tid og medført mye arbeid.

Følgende personer har sagt endelig nei til å fortsette i Styret:

Styremedlemmer: Visepresident Hans Jarle Einarsen, Leder Toppidrettskomiteen, Jarle Grann, Styremedlem under 26 år Emilie Storvik.

Varamedlemmer: Kjetil Hus, Utviklingskomiteen

Leder og nestleder Konkurransekomiteen og leder Utviklingskomiteen fratrådte sine posisjoner tidlig i tingperioden. Disse tre posisjoner er derfor ledige.

Håkon Haukebøe har fungert som leder av Konkurransekomiteen, men ønsker ikke å fortsette.

Så langt har ingen i Kontrollutvalget eller Lovutvalget sagt endelig nei til å fortsette. Vi har fått melding om at noen av de sittende medlemmene i de to utvalgene er i tvil, slik at forslag på nye medlemmer også her er aktuelt.

Valgkomiteen tar fortsatt imot forslag på kandidater til de posisjonene der sittende medlem har frasagt seg gjenvalg.  

Vi tar også imot eventuelle innspill til kandidater til de øvrige posisjonene, slik at vi kan foreta en best mulig totalvurdering av hvem som vil være de best egnete personer fremover.

For å få til en god saksbehandling i sluttfasen av valgkomiteens arbeid ber vi om at eventuelle forslag sendes oss senest onsdag 04.05.2022. Forslag sendes valgkomiteens leder Jarle Krokeide på mail jarle.krokeide@tonsberg.kommune.no.

Med vennlig hilsen
Jarle Krokeide
Leder Valgkomiteen

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken