Badminton / Nyheter / 2022 / Prosjektgruppe for toppidretten i badminton
NBF_forbundsnavn_liggende_2linjer_frg.png

Prosjektgruppe for toppidretten i badminton

Norges badmintonforbund utlyser prosjektstillinger til en prosjektgruppe for toppidretten der formålet er å utarbeide 3 ulike modeller for å vurdere og optimalisere satsingen for nåværende og fremtidige toppidrettsutøvere. Modellene som utarbeides vil bringes videre til Toppidrettskomiteen for videre arbeid med toppidretten i badminton.

Bakgrunn

Under ledermøte 2022 kom det gode innspill og diskusjoner til hvordan toppidretten i badminton organiseres i dag, og hvordan toppidretten kan se ut i fremtiden. Prosjektgruppen nedsettes som et videre arbeid etter ledermøtet, og etter et tydelig ønske om endring fra badmintonmiljøet i Norge.

Strategi

Som en del av norsk idrett, følger vi strategiplanen til Norges Idrettsforbund «Idretten vil» der blant annet det er gjengitt følgende mål innen området «bedre toppidrett»:

«Å gjøre de beste bedre»
«Å gjøre de beste flere»
«Morgendagens toppidrettsutøvere»

Bedre toppidrett handler om ambisjoner på høyeste prestasjonsnivå, kvalitet i treningsarbeidet, utvikling av prestasjonskulturer og å være verdensledende på kompetanse. Det handler om å styrke rammebetingelser og forutsetninger for organisasjon og enkeltutøvere til å kunne levere prestasjoner i verdensklasse.

I Badmintonforbundets strategiplan ble det vedtatt følgende på tinget 2022 om vår toppidrettssatsning:

NBF skal jobbe målbevisst for å høyne nivået på våre beste utøvere både i aldersbestemte klasser og for senior. Nasjonalt toppsatsingssenter i Oslo, regionale satsingssentre og optimalisering av rammebetingelser for de beste skal fokuseres på for å motivere spillerne til å satse maksimalt på badminton, og på sikt høyne nivået på norsk toppbadminton.

Om prosjektgruppen

Vi ser etter deg som har et ønske om å bidra inn i prosjektgruppa med kompetanse på området toppidrett, samt motivasjon og tid til å bruke på arbeidet.

Det er et ønske om å nedsette en mangfoldig gruppe i lys av alder, kjønn og geografi.

Gruppen vil bestå av 5-8 personer.

Det vil avholdes digitale møter, hyppighet ca hver 3.uke (ca 6-8 møter, justeres etter behov og ønske fra gruppa). Det må beregnes bruk av tid på arbeidet mellom fellesmøtene, etter avklaring fra prosjektgruppen.

Arbeidet er tuftet på frivillighet, med støtte fra administrativ ressurs.

Prosjekteier er Norges Badmintonforbund ved Toppidrettskomiteen v/Anne Klyve og Regy Selsaas og administrativt ansvarlig for toppidretten v/Charlotte Støelen.

Prosjektperioden løper fra september – desember 2022.

Hvordan bli en del av prosjektgruppen?

Et kort motivasjonsbrev sendes innen 1.september til charlotte.stoelen@badminton.no der en kort beskriver hvorfor du bør være med i prosjektgruppa og hva du kan bidra inn med av kompetanse.

Oppstart av prosjektet vil være i første halvdel av september.

Spørsmål kan rettes til Charlotte Støelen på charlotte.stoelen@badminton.no

 

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken