Badminton / Nyheter / 2022 / Saken med Helle Sofie Sagøy er nå løst

Saken med Helle Sofie Sagøy er nå løst

Enighet i saken mellom Norges Badmintonforbund (NBF) og Helle Sofie Sagøy (HSS) i forbindelse med bruk av tildelte prosjekt og stipendmidler i perioden 2014 til 2020 ble inngått mandag 4. juli.

Etter Forbundstinget i juni har det nye styrets Arbeidsutvalg (AU) jobbet mye med HSS’s representanter for å finne en løsning på den saken som nå har versert i drøye 2 år. En skisse til løsning ble presentert til HSS og godtatt mandag 4. juli 2022. Det er gledelig å kunne informere om at tvisten mellom NBF og Helle Sofie nå er løst. Helle Sofie sine representanter Trond Wåland og Nils Petter Johansen stiller seg også bak avtalen samt nedenstående beklagelse.

Norges Badmintonforbund ved styret ønsker med dette å beklage den måten Helle Sofie er blitt møtt på gjennom saken om bruk av OLT midler i perioden fra 2014 og ut 2020.

Videre beklager styret den belastningen dette har vært for Helle Sofie, og bekrefter med dette at vi vil bestrebe oss på å sikre at tilsvarende hendelser ikke forstyrrer Helle Sofie sin satsning fremover.

Vi har også gleden av å kunne informere om at vi har inngått en avtale med Helle Sofie som bekrefter at Helle Sofie og hennes støtteapparat til tross for denne uheldige saken fortsatt har tillit til NBF. Denne avtalen setter også punktum for saken rundt bruk av OLT midler i perioden 2014-2020, og gjør at vi kan se fremover mot nye mål i tett samarbeid med Helle Sofie.

Forza Thon Stiftelsen VI