Badminton / Nyheter / 2022 / Stillingsutlysning – hovedtrener i Bygdø Badmintonklubb

Stillingsutlysning – hovedtrener i Bygdø Badmintonklubb

Bygdø Badmintonklubb er en av Norges eldste og største badmintonklubber. Vi er en breddeklubb med både unge og eldre spillere. Vi er inne i en meget positiv utvikling, med masse engasjement og aktivitet i klubben!

Vår nåværende hovedtrener flytter, og vi søker derfor ny hovedtrener. Rollen er sentral i klubben, og jobber tett med styret. Den åpner også for andre engasjementer i klubben.

Ansvar

Som hovedtrener er du ansvarlig for det sportslige opplegget og instruktørene i klubben, samt å understøtte klubbens strategi og handlingsplan.

Oppgaver

Oppgavene omfatter:

  • Være trener for ulike partier – særlig viderekomne juniorer og nybegynner senior.
  • Stille som coach på utvalgte turneringer
  • Definere sportslig innhold i alle treningene
  • Rekruttere og følge opp trenere i klubben, inkludert gi trenerne innføring i arbeidsoppgaver, nødvendig opplæring og legge til rette for personlig utvikling
  • Sørger for at det alltid er en trener i hallen til de forskjellige partiene
  • Finne passende turneringer og legge ut info, i samarbeid med styret
  • Registrere nye medlemmer, sikre at det gjennomføres kontroll med oppmøtte spillere og medlemslistene. Bistå styret med å rydde og kontrollere medlemslistene.

Forventet tidsbruk

Forventet tidsbruk per uke er 6-8 timer.

I tillegg gjennomfører vi annen aktivitet som engasjerer flere i badminton og bygger opp under et godt nærmiljø. Eksempler er sommeraktivetet, der vi i 2022 hadde over 200 barn innom over en 5 ukers periode, og badminton i skolen som vi har gjennomført på mange skoler i området. Vi jobber stadig med å utvide vårt tilbud på dette området fremover. Her ligger det rom for ytterligere engasjement for klubbens hovedtrener og instruktører.

I tillegg til lønn kommer også pensjonsordning.

Er du interessert?  

Kontakt

Ta kontakt med Bjørn Holli, styreleder i klubben, på telefon 98280145 eller på bjornholli@icloud.com.

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken