Badminton / Nyheter / 2022 / Vi søker medlemmer i prosjektgruppe for satsing på kvinnelige ledere og trenere #GnistBadminton
Foto: NTNUI Blits / Roland Richter
Foto: NTNUI Blits / Roland Richter

Vi søker medlemmer i prosjektgruppe for satsing på kvinnelige ledere og trenere #GnistBadminton

Brenner du for kvinner i badminton og ønsker å bidra? Badmintonforbundet ser nå etter kandidater til å sette ned en prosjektgruppe som skal kartlegge utfordringer og tiltak, og bli med på å iverksette tiltak rettet mot rekruttering og ivaretakelse av kvinnelige ledere og trenere.

#GNIST - Norges Idrettsforbund

En rekke studier viser at kvinner i dag er svært underrepresentert i flere roller, og vi trenger kjønnsbalanse for å skape best mulig aktivitet, trygghet og idrettsglede for alle. Innlandet idrettskrets har utviklet #GNIST, som er en satsning på kjønnsbalanse og mangfold i idretten. Idretten trenger flere kvinner i leder- og trenerposisjoner. Målet med #GNIST er å bedre kjønnsbalansen i idretten. Sammen tenner vi GNISTEN! 

Kjønnsbalanse bidrar positivt til: 

  • En bærekraftig, demokratisk og mangfoldig idrettsorganisasjon
  • God og trygg aktivitet
  • Like forhold og vilkår for alle medlemmer
  • God ressursutnyttelse
  • Idrettens omdømme

Prosjektgruppen #GnistBadminton

Prosjektgruppen har oppstart i august 2022 og vil sitte i en periode på 1 år.  

Mandatet til gruppen vil være:

  • Å kartlegge utfordringer kvinnelige ledere og trenere møter i Badminton 
  • Finne tiltak som kan møte disse utfordringene og skape bedre forhold for dagens kvinnelige ledere og trenere, i tillegg til tiltak som kan rekruttere flere kvinnelige ledere og trenere
  • Iverksette tiltak i løpet av prosjektperioden som vil fungere som piloter for en framtidig satsing på kvinnelige ledere og trenere

Prosjektgruppen vil besto av seks personer som har medlemskap i klubber tilhørende Norges Badmintonforbund. Én av de seks personene vil bli satt som leder av gruppen og vil være ansvarlig for å kalle inn til møter og holde kommunikasjon med forbundskontoret og styret. Alle medlemmer vil bli honorert. 

Som medlem i prosjektgruppen vil du delta på møter med de andre medlemmene som vil foregå i hovedsak digitalt, men du kan også forvente et par fysiske samlinger i løpet av året. Møtehyppighet vil være rundt 1 møte i måneden, samt for- og etterarbeid. Som en del av godtgjørelsen vil du kunne delta kostnadsfritt på dommer- og trenerseminaret arrangert av Norges Badmintonforbund 10.-11. september. Prosjektgruppen bestemmer selv hvilke tidspunkter som passer best for møter, men det er forventet at medlemmer vil sette av tid til å bidra til arbeidet. 

På slutten av arbeidet skal prosjektgruppen levere et forslag til Norges Badmintonforbund med tiltak som kan settes i gang for å fremme kvinnelige ledere og trenere, en evaluering av pilot-tiltak som er blitt satt i gang i løpet av perioden og forslag til mål som Norges Badmintonforbund bør sette for å forbedre kjønnsbalansen i årene som kommer. 

 

SØKNADSFRIST: 15. JUNI

Søknad skal inneholde et enkelt motivasjonsbrev. Eventuelle relevante erfaringer/CV skal legges ved dersom du ønsker å søke om rollen som prosjektleder. Prosjektgruppen vil bli etablert i løpet av juni, med oppstart i august. 

Søknad sendes til charlotte.stoelen@badminton.no

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken