Badminton / Nyheter / 2023 / Aimee Hong – ny prosjektleder for ungdomsidrett
Skjermbilde 2023-05-05 kl. 12.29.35.png

Aimee Hong – ny prosjektleder for ungdomsidrett

Aimee Hong har nylig fått rollen som prosjektleder for ungdomsidrett der målet er å forbedre ungdomsidretten i Norge.

Prosjektet vil vare ut året, og Aimee er ivrig etter å høre fra alle som ønsker å bidra med tilbakemeldinger eller forslag. I tillegg er prosjektstillingen en del av #GnistBadminton der målet er å utvikle kvinnelige ledere og trenere, og skape flere kvinnelige rollemodeller. Det betyr at Aimee vil følges opp av utvikling- og toppidrettsansvarlig Charlotte hvor det blir fokus på personlig utvikling i rollen som prosjektleder.

Aimee er 20 år gammel og spiller aktivt badminton på det norske seniorlandslaget. Hun har spilt badminton i mange år og representerer klubben Haugerud IF. Med sin egen erfaring som idrettsutøver, har Aimee et stort ønske og egne tanker om hvordan man kan forbedre ungdomsidretten.

Som prosjektleder for ungdomsprosjektet vil Aimee jobbe tett med forbundet og ungdomsgrupper for å få innspill og tilbakemeldinger. Hun er åpen for alle typer tilbakemeldinger og oppfordrer alle som har meninger om hvordan ungdomsidretten kan bli bedre, til å ta kontakt med henne.

Det er viktig å merke seg at Aimee ikke vil kunne gjennomføre alle forslagene som kommer inn, men hun lover å ta imot alle tilbakemeldinger med åpent sinn og vurdere dem nøye. Hun ønsker å skape en dialog med alle som er opptatt av ungdomsidretten og legger stor vekt på samarbeid og kommunikasjon. Badmintonforbundet har fått plass i et spennende prosjekt hos Norges Idrettsforbund der hensikten er å gi ungdomsidretten et realt løft ved hjelp av nytenkning og samarbeid på tvers av særforbund. Aimee vil representere forbundet på disse samlingene sammen med utvikling- og toppidrettsansvarlig Charlotte.

Hvis du ønsker å ta kontakt med Aimee for å gi innspill eller tilbakemeldinger, kan du enkelt gjøre det via å sende mail til ungdomsidrett@badminton-norge.no eller ta kontakt på andre sosiale medier. Hun ser frem til å høre fra deg og takker på forhånd for alle bidrag som kan gjøre ungdomsidretten bedre for alle involverte.

 

Litt om bakgrunnen til #GNIST 

#GNIST - Norges Idrettsforbund 

En rekke studier viser at kvinner i dag er svært underrepresentert i flere roller, og vi trenger kjønnsbalanse for å skape best mulig aktivitet, trygghet og idrettsglede for alle. Innlandet idrettskrets har utviklet #GNIST, som er en satsning på kjønnsbalanse og mangfold i idretten. Idretten trenger flere kvinner i leder- og trenerposisjoner. Målet med #GNIST er å bedre kjønnsbalansen i idretten. Sammen tenner vi GNISTEN!  

Kjønnsbalanse bidrar positivt til:  

  • En bærekraftig, demokratisk og mangfoldig idrettsorganisasjon 
  • God og trygg aktivitet 
  • Like forhold og vilkår for alle medlemmer 
  • God ressursutnyttelse 
  • Idrettens omdømme 
     

Prosjektgruppen #GnistBadminton 

Prosjektgruppen hadde oppstart i august 2022 og vil sitte i en periode på 1 år.   

Mandatet til gruppen har vært: 

  • Å kartlegge utfordringer kvinnelige ledere og trenere møter i badminton  
  • Finne tiltak som kan møte disse utfordringene og skape bedre forhold for dagens kvinnelige ledere og trenere, i tillegg til tiltak som kan rekruttere flere kvinnelige ledere og trenere 
  • Iverksette tiltak i løpet av prosjektperioden som vil fungere som piloter for en framtidig satsing på kvinnelige ledere og trenere
Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken