Badminton / Nyheter / 2023 / Er du vår nye klubbveileder?
DSC_0004.png

Er du vår nye klubbveileder?

Norges Badmintonforbund søker deltakere til en ny klubbveilderutdanning spesialisert for badminton! Er du nysgjerrig og motivert for å hjelpe våre klubber til å ta det neste steget - enten det er å hjelpe nyetablerte badmintonmiljøer i gang eller godt etablerte klubber til å bli enda større og bedre? Kanskje du ser etter en deltidsjobb ved siden av studier/egen satsing? Da er dette en jobb som kan passe deg.

Hva er klubbutvikling?

Klubbutvikling er prosesser som skal få klubben til å fungere bedre, nå egne mål og bli enda mer attraktiv og relevant for medlemmene. Klubbutvikling skal fremme idrettsglede og utvikle best mulig aktivitet i klubben. Klubbutvikling i idretten kjennetegnes av:

  • Involvering av medlemmene for å forstå deres behov
  • Finne nye, bedre eller mer effektive løsninger sammen
  • Fokus på god aktivitet og en enklere klubbhverdag

I klubbutvikling er det mange virkemidler som kan hjelpe klubben til å fungere enda bedre. For å ivareta medlemmenes behov, er det viktig at mange medlemmer i klubben får være med på å definere hvordan de opplever klubbens situasjon og behov. Dette gir et godt utgangspunkt for at klubbens styre kan velge hvordan de vil håndtere uttrykte behov og utfordringer. Motivasjonen til å ta ansvar for egen utvikling skapes av at klubbene selv bestemmer hva som skal utvikles og omfanget på det som skal gjøres.

Det er klubbene som settes i sentrum for sin egen utvikling og klubbutviklingen bidrar til å avdekke og håndtere mange av klubbenes egne konkrete behov. I utviklingsprosesser tilføres både hjelpemidler og organisasjonsforståelse. Dette gjør at tillitsvalgte kan utøve sine funksjoner på en bedre måte og samtidig sikre at arbeidet skjer innenfor de rammene som klubbene må forholde seg til.

Vi søker deg som ønsker å bidra til at våre badmintonklubber og badmintongrupper utvikler seg.

Hva får du:

  • Kunnskap og verktøy for å fasilitere klubbutviklingsprosesser i klubb gjennom badmintons egne klubbveilederutdanning
  • Tilgang til badmintons klubbveiledernettverk
  • Faglig påfyll og støtte fra fagansvarlig i NBF
  • Lønnet arbeid i regi NBF
  • Invitasjon til årlig klubbveiledersamling under kompetansehelgen i regi av NBF
  • Dypere innsikt og forståelse for hvordan badminton som organisasjon fungerer, og mulighet til å påvirke hvilke typer tiltak som kan iverksettes

Det er en forutsetning at deltakerne forplikter seg til å ville holde prosesser i klubb og fungere som klubbveiledere.

Klubbveilederutdanningen avholdes på Ullevål stadion 29.-30.april 2023. Deretter vil deltakerne ha en praksisklubb de benytter verktøyene de har lært på kurset. Alle deltakere er nødt til å ha 100% oppmøte for å få kurset godkjent samt hatt praksis i minimum én klubb. Alle deltakere vil bli fulgt opp av fagansvarlig i forbundet for å skape en trygghet i arbeidet.
Etter endt utdannelse vil klubbveilederne fungere selvstendig og i team der det gis lønnet oppdrag ute i våre badmintonklubber.

Hvordan melder du interesse?

Send en kort motivasjonstekst til fagansvarlig for klubbutvikling charlotte.stoelen@badminton.no innen 26.februar.

Teksten bør inneholde litt om hvem du er og hvorfor du ønsker å bli en del av klubbutviklingsteamet vårt.

Alle som har meldt interesse vil få svar om de har fått plass på kurset senest 10.mars, vi har begrenset med plasser. Ved deltakelse på kurset vil en få dekket overnatting ved behov, måltider og en viss andel av reisekostnader.

Vi ønsker bred geografisk spredning og et fokus på mangfoldig deltakelse med tanke på kjønn, alder, etnisitet og erfaring.


Ved spørsmål; ta kontakt med Charlotte Støelen på samme mail som nevnt over.

Forza Thon Stiftelsen VI