Badminton / Nyheter / 2023 / Espen Larsen går av som Generalsekretær i Norges Badmintonforbund

Espen Larsen går av som Generalsekretær i Norges Badmintonforbund

Generalsekretær i Norges Badmintonforbund Espen Larsen avslutter sitt arbeidsforhold etter 30 år i stillingen og 40 år i forbundet. Larsen er glad for at han har kunnet bidra til forbundet og idretten gjennom så lang tid, men ønsker nå å legge til rette for fornyelse og utvikling, og ønsker Norges Badmintonforbund, klubber, utøvere og frivillige alt godt for fremtiden.

Norges Badmintonforbund takker for god innsats gjennom 40 år, og ønsker Espen lykke til videre.

Ved kontakt til Espen privat vennligst benytt:
epost: espen.larsen60@outlook.com
mobil: + 47 93 03 89 99

For kontakt til Norges Badmintonforbund frem til ny generalsekretær er på plass vil adressen være:
epost: leder@badminton.no
mobil: +47 98 90 04 10

 

Espen Larsen is stepping down as Secretary General of the Norwegian Badminton Association

General Secretary in Norwegian Badminton Association, Espen Larsen, has ended his work with the association after 30 years in the General Secretary role and a total of 40 years in the association.

Larsen is happy that he has been able to contribute to the association and Norwegian sports for such a long period, but he now wants to pave the way for rejuvenation and development by stepping aside, and wish the Norwegian Badminton Association, clubs, players and all volunteers all the best for the future.

Norwegian Badminton Association thanks Espen Larsen for a big contribution through 40 years, and we wish him success in his future.

For contact to Espen Larsen private:
Email: espen.larsen60@outlook.com
mobile: +47 93 03 89 99

For contact to Norwegian Badminton Association in the interim until new General Secretary is in place will be:
Email: leder@badminton.no
Mobile: +47 98 90 04 10

Forza Thon Stiftelsen VI