Badminton / Nyheter / 2023 / Har du tatt Dommerattesten?
Håkon Haukebøe.jpeg

Har du tatt Dommerattesten?

Takk for at du er dommer i norsk barneidrett, og takk for at du tar Dommerattesten!

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Dommerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som dommer, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av dommer, idrett eller idrettslag.

Målet med Dommerrattesten er å gi alle dommere i norsk barneidrett et felles utgangspunkt for å skape god og trygg aktivitet. 

​Dommerattesten er en enkel, digital gjennomgang av de viktigste oppgavene du har som dommer. Dommerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å avklare forventninger og skape forståelse for hva som kreves for å være dommer i barneidretten.

Når du har fullført Dommerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV på www.minidrett.no.

Ta Dommerattesten her!

Forza Thon Stiftelsen VI