Badminton / Nyheter / 2023 / Helle Sofie Sagøy - BWF Coach Education Level 1 Course for Current and Former Para Badminton Athletes
image_6483441-1.JPG

Helle Sofie Sagøy - BWF Coach Education Level 1 Course for Current and Former Para Badminton Athletes

Helle Sofie har deltatt på trenerkurs og vi har spurt litt om hva hun sitter igjen med etter å ha deltatt på kurset.

Hva du har vært med på?

I uke 3, Mandag til Fredag var jeg på trenerkurs i UAE. (BWF Coach Education Level 1). Dette var et kurs for tidligere eller fortsatt aktive para-badminton spillere. Kurset var avholdt i Ajman, som ligger ikke så langt ifra Dubai. Dagene var intensive og veldig lærerike. 

Hva du sitter igjen med etter kurset av erfaringer?

Jeg sitter igjen med en større kompetanse om hvordan det er å være trener, og hva som skal til. Jeg har lært mye om bla. min rolle som trener, planlegging og tilpasning av økter. Et Level 1 kurs er en begynnelse på å utvikle seg som trener, og man lærer grunnleggende badminton kunnskaper. 

imagewbrrc.png image_6483441.jpg

Hvilke tanker du har om fremtiden som trener?

Jeg ønsket å delta på dette kurset for jeg var nysgjerrig på trener rollen. Jeg fikk også lærdommer, erfaringer som jeg kan ta med videre som fortsatt aktiv utøver. Jeg har veldig lyst til å prøve meg som trener, ved siden av det å være aktiv. Dette ser jeg på som noe veldig positiv da jeg kan få glede andre med badminton, og utvikle flere spillere.