Badminton / Nyheter / 2023 / Landslotteriet 2023

Landslotteriet 2023

Årets Landslotteri for klubbene og Norges Badmintonforbund blir etter samme malen som i fjor som et elektronisk lotteri.

Det blir noen få endringer, blant annet at man nå kan registrere den som selger loddet slik at klubbene kan ha en oversikt over hvem i klubben som selger lodd, og at man kanskje kan arrangere en intern konkurranse for å kåre de beste loddselgerne. Alle klubber vil få en egen innloggingslink hvor man må registrere seg slik at man kan få sett den individuelle statistikken for sin klubb. Vi håper at de endringer som er gjort vil gjøre oppgaven enklere for klubbene, slik at både klubbene og NBF får inn mer penger. Som vanlig går 50% til klubbene og 50% til NBF. Klubbene har i utgangspunktet ingen kostnader ved lotteriet, så alt av kostnader dekkes av NBF, under forutsetning av at klubben selger minimum halvparten av de tildelte lodd.

Dersom klubber selger flere enn tildelte lodd så vil klubben for de første 50 lodd over tildelingen få 70% av inntekten i stedet for 50%, og for de neste 50 få 80% av inntekten, deretter returnerer det til 50%.

NBF vil også arrangere en konkurranse for å kåre de 3 beste loddselgerne blant de som er U19 eller yngre, og vi stiller med følgende premier til de 3 beste i landet

  1. premie utstyr fra Forza kr 5.000
  2. premie utstyr fra Forza kr 3.000
  3. premie Utstyr fra Forza kr 2.000

Under ligger samme informasjon om lotteriet som ble sendt ut i fjor med unntak av link til statistikk, for der får dere egen epost i år med informasjon om hvordan man skal registrere seg og hvilken kode som skal brukes.

Salget begynner nå, og foregår frem til 3.desember, vi håper at den noe kortere perioden gjør at det blir enklere for klubbene å ha fokus på salget før man setter i gang med alle juleaktiviteter.

Dersom det er noen spørsmål, ta kontakt på leder@badminton-norge.no eller på telefon 98296260 til Michael Fyrie-Dahl.

Lykke til med salget!

Se fremgangsmåte og mer informasjon her: 

Informasjon Landslotteri 2023.pdf

Forza Thon Stiftelsen VI