Badminton / Nyheter / 2023 / Oppdatering på arbeidet til GNIST Badminton

Oppdatering på arbeidet til GNIST Badminton

I august 2022 ble prosjektgruppen GNIST badminton satt ned for et år. Arbeidet skal fokusere på hvordan man kan øke andelen kvinnelige trenere og ledere i Badminton Norge.

Grunnen til at man ønsker å fokuserer på dette er at en rekke studier viser at kvinner i dag er svært underrepresentert i flere roller i norsk idrett. Man trenger kjønnsbalanse for å skape best mulig aktivitet, trygghet og idrettsglede for alle.  

Innlandet idrettskrets utviklet #GNIST som et satsningsprosjekt på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, som et krafttak for å få flere kvinner i leder- og trenerposisjoner. Kjønnsbalanse bidrar positivt til:  

  • En bærekraftig, demokratisk og mangfoldig idrettsorganisasjon 
  • God og trygg aktivitet 
  • Like forhold og vilkår for alle medlemmer 
  • God ressursutnyttelse  
  • Idrettens omdømme 

Fram til jul har prosjektgruppen bestått av Emilie Faarup Storvik (NTNUI Badminton), Emilie Sotnes Hamang (Frogner), Camilla Stokkaune (Orkanger) og Lovise Krogsæter (Karmøy). Etter jul fortsetter prosjektgruppen arbeidet med Emilie FS, Emilie SH og Camilla. Fokuset i arbeidet har før jul ligget på å kartlegge eksisterende og tidligere tiltak gjort i norsk badminton, i tillegg til hva andre idretter i Norge har gjort for å øke eller ivareta kvinnelige trenere og ledere. Flere ressurspersoner i norsk badminton har blitt intervjuet, og flere skal bli intervjuet på nyåret. Det har også blitt sendt ut en undersøkelse til alle klubber i Norge for å kartlegge tiltak og klubbers arbeid opp til nå. I tillegg har det blitt sendt en søknad om tiltak til NIFs Krafttak for mangfold rett før jul.   

Etter jul vil fokuset ligge på å hvordan best utnytte midlene prosjektet har til rådighet for å skape flere kvinnelige trenere og ledere gjennom å finne og skape tiltak som vil være gode for norsk badminton. I tillegg vil prosjektgruppen i løpet av våren ferdigsstille rapporten og sende videre til utviklingskomiteen til forbundet slik at man kan arbeide videre med det GNIST Badminton har startet på i årene som kommer.   

Prosjektgruppen ser alltid etter nye innspill og gode ideer. Gjerne kontakt oss på mail!  

Emilie Faarup Storvik - emiliestorvik@outlook.com 
Emilie Sotnes Hamang - esh.98@hotmail.com  
Camilla Solli Stokkaune - camilla.stokkaune@gmail.com  

Administrativ støtte: Charlotte Støelen

Les mer om GNIST på Idrettsforbundets sider
Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken