Badminton / Nyheter / 2023 / Samordnet søknad og rapportering

Samordnet søknad og rapportering

Alle idrettslag skal rapportere medlems- og aktivitetstall til Norges idrettsforbund. Antall medlemmer som rapporteres skal gjenspeile antall betalende medlemmer det foregående kalenderår.

Rapporteringsfrist er 30. april 2023.

På lik linje med fjoråret er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet rapportering. 

Følgende skal rapporteres

  • medlems- og aktivitetstall, betalende medlemmer
  • total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader
  • oppdatert styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført)
  • signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført)
  • søknad om momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
  • rollene barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, leder av valgkomité og leder av kontrollutvalg

Les mer om samordnet rapportering 

Forza Thon Stiftelsen VI