Badminton / Nyheter / 2023 / Søk aktivitetsmidler for 2023
Kreditering: Stian Lønne Zakariassen (c)Fotografslz
Kreditering: Stian Lønne Zakariassen (c)Fotografslz

Søk aktivitetsmidler for 2023

Ønsker din klubb å stimulere til mer aktivitet og badmintonglede? I henhold til visjonen om dobbelt så mange - dobbelt så aktive ønsker Norges Badmintonforbund å dele ut midler som kan brukes til å stimulere aktivitet i landet. Forbundet ønsker derfor nå å åpne opp for at klubber kan søke om midler til tiltak dere ønsker å gjennomføre for å bidra til økt aktivitet og badmintonglede.

Retningslinjer for tildeling: 

Formålet med midlene er å skape mer aktivitet i klubber, ved å gi midler til spesifikke tiltak som det er ønskelig å få til i landet. Midlene er rettet mot klubber/badmintongrupper i Norges Badmintonforbund.

Målgruppen tiltakene skal rettes mot:

 • Barn og unge (opptil 26 år)
 • Parabadminton
 • Barn og unge der økonomi er en barriere

Det skal være tiltak som skal stimulere aktivitet og badmintonglede. Tiltaket skal falle innenfor breddeidrett. Tiltak rettet mot barn, ungdom og paraidrett vil bli prioritert. 

Midlene skal gå til å dekke reelle kostnader knyttet til konkrete tiltak.

Eksempler på tiltak som kan bli støttet: 

 • Breddearrangement
 • Redusere deltakeravgift i forbindelse med tiltak
 • Engangssummer av mat til i forbindelse med tiltak
 • Lønn til aktivitetsledere/trenere. Engangssum og i henhold til NBFs satser 
 • Egenandeler til barn og ungdom som har økonomi som barriere

Søknad skal inneholde: 

 • Beskrivelse av tiltak/arrangement.
 • Forklaring på hvordan tiltaket bidrar til visjonen om dobbelt så mange - dobbelt så aktive.
 • Et enkelt budsjett av tiltaket, hvor det skal spesifiseres i tiltaket hva midlene fra NBF skal brukes til.
 • Det skal fremkomme om tiltaket blir støttet av andre tilskuddsordninger/stiftelser.

Behandling av søknad: 

 • Søknad sendes til charlotte.stoelen@badminton.no.
 • Det er løpende søknadsperiode frem til 30.oktober. Dvs at klubber kan søke når som helst frem til denne datoen. Tiltaket må gjennomføres og avsluttes i løpet av 2023. 
 • Søker vil få beskjed fortløpende om tildeling av midler (Merk: i julimåned kan responstiden være opptil 20 dager grunnet ferieavvikling). 
 • Kontonummer skal tilhøre idrettslag. Det vil ikke bli utbetalt midler til noen privat konto. 
 • Det vil kunne brukes skjønn i behandling av søknadene. 

For å få utbetalt midlene må man: 

 • Ha gjennomført tiltaket
 • Skrevet en kort rapport/oppsummering av tiltaket og hvordan det har gått
 • Sende inn regnskap med kvitteringer
 • Sende inn noen få bilder som NBF kan publisere på sosiale medier* sammen med rapport/oppsummering av tiltaket

*Vær sikker på at personer som er avbildet har gitt aktivt samtykke til å bli tatt bilde av og at det kan sendes til NBF. Dersom det er bilder av personer under 18 år må en verge samtykke. 

Spørsmål kan rettes til Charlotte på mail: charlotte.stoelen@badminton.no

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken