Badminton / Nyheter / 2023 / Unified turnering på Karmøy
Herredouble integrert i Karmøy Open.jpg

Unified turnering på Karmøy

Lørdag 11. februar ble den første Unified turnering som organiseres i forbindelse med en ordinær turnering spilt på Karmøy. Karmøy Unified fikk sitt eget tidsskjema og oppsett og ble integrert i Karmøy Open.

Karmøy Unified ble spilt med 5 doublepar hvor 5 er spillere med ulike typer psykiske funksjonsnedsettelser. Oppslutningen på denne turneringen var bra og idrettsgleden var lett synlig blant alle deltakerne samt de oppmøtte tilskuerne som på et tidspunkt talte over 30.

Etter at alle parene hadde møtt hverandre ble det felles premieutdeling på premiepallen som klubben benyttet også på Karmøy Open.

Denne turneringen er også en del av oppladning til Special Olympics til sommeren hvor Hans Jakob Skree, Karmøy BK og hans Unified makker Stian Ekroll Glenne, skal delta til sommeren i Berlin.

Hans Jakob og Stian deltok også i den ordinære turneringen i HDC for å få mer trening i forkant av lekene.

Representert fra NBF var para/special-bredde ansvarlig André Høidebraaten som også skal være med til Berlin samt leder av utviklingskomiteen, Steinar Thorsen.

image0od2d.png Herredouble 2.jpg Unified herredouble.jpg

Forza Thon Stiftelsen VI