Badminton / Nyheter / 2023 / Utlysning: Kvinnelige prosjektledere og trenere til mentorprogram

Utlysning: Kvinnelige prosjektledere og trenere til mentorprogram

Som et resultat fra prosjektarbeidet til #GnistBadminton, vil vi starte et pilotprosjekt der vi søker etter 4 deltakere til et mentorprogram. Deltakerne vi søker er kvinner i alderen 18-29 år, der 2 deltakere er trenere og 2 deltakere har et ønske om lederposisjon i fremtiden / innehar lederverv i dag.

Deltakere prosjektleder 

Vi ønsker å fylle to prosjektlederstillinger for ett eller flere verdiområder (for eksempel barneidrett, ungdomsidrett, diskriminering, rasisme, bærekraft etc). Stillingene vil innebære både administrativt og operativt arbeid, og arbeidet kan gjennomføres der deltakeren er lokalisert. Deltakerne velger selv hvilket verdiområde de ønsker å jobbe med i samarbeid med personlig mentor. Det gis også kompetansehevende tilbud i form av studietur til utlandet / utviklingsstipend.  

Deltakere trener 

Vi ønsker å videreutvikle to kvinnelige trenere for å bygge flere kvinnelige rollemodeller. Deltakerne er trenere i dag (hjelpetrener, klubbtrener, kretstrener etc) og har et ønske om å videreutvikle seg som badmintontrener. Arbeidet vil gjennomføres som normalt der deltakeren er lokalisert, og på det nivået treneren er i dag. I tillegg vil det gis kompetansehevende tilbud i form av studietur til utlandet / utviklingsstipend.  

 

Hva får du 

 • Egen utviklingsplan for personlig utvikling
 • 6-12 veiledersamtaler med personlig mentor (digital tilrettelegging ved behov)
 • Studietur til utlandet høsten 2023 / Utviklingsstipend 
 • Tilrettelegging for arbeid fra der du bor 
 • Relevant kompetanse og arbeidserfaring for leder-/trenerposisjoner 
 • Formell attest for deltakelse i programmet 
 • Mulighet for honorert oppdrag i regi av forbundet  

 

Forpliktelser 

 • Delta på den årlige kompetansehelgen og presentere hva programmet har bidratt med utviklingsmessig for deg 
 • Delta aktivt på eventuelle fellesmøter med de andre deltakerne i piloten 
 • Gjennomføre 6-12 veiledersamtaler med personlig mentor 
 • Må være medlem i en av våre klubber 

 

Pilotprosjektet vil ha en varighet på 9 måneder (april-desember). 

Søknadsfrist: 16.april 

Motivasjonsbrev med informasjon om hvem du er, hvilken klubb du er fra og hva som motiverer deg til å søke sendes til utvikling- og toppidrettsansvarlig Charlotte Støelen på mail charlotte.stoelen@badminton.no 

Spørsmål? Ta kontakt med Charlotte 

 

Litt om bakgrunnen til #GNIST 

#GNIST - Norges Idrettsforbund 

En rekke studier viser at kvinner i dag er svært underrepresentert i flere roller, og vi trenger kjønnsbalanse for å skape best mulig aktivitet, trygghet og idrettsglede for alle. Innlandet idrettskrets har utviklet #GNIST, som er en satsning på kjønnsbalanse og mangfold i idretten. Idretten trenger flere kvinner i leder- og trenerposisjoner. Målet med #GNIST er å bedre kjønnsbalansen i idretten. Sammen tenner vi GNISTEN!  

Kjønnsbalanse bidrar positivt til:  

 • En bærekraftig, demokratisk og mangfoldig idrettsorganisasjon 
 • God og trygg aktivitet 
 • Like forhold og vilkår for alle medlemmer 
 • God ressursutnyttelse 
 • Idrettens omdømme 
   
   

Prosjektgruppen #GnistBadminton 

Prosjektgruppen hadde oppstart i august 2022 og vil sitte i en periode på 1 år.   

Mandatet til gruppen har vært: 

 • Å kartlegge utfordringer kvinnelige ledere og trenere møter i badminton  
 • Finne tiltak som kan møte disse utfordringene og skape bedre forhold for dagens kvinnelige ledere og trenere, i tillegg til tiltak som kan rekruttere flere kvinnelige ledere og trenere 
 • Iverksette tiltak i løpet av prosjektperioden som vil fungere som piloter for en framtidig satsing på kvinnelige ledere og trenere 
Forza Thon Stiftelsen VI