Badminton / Nyheter / 2024 / -Badminton er et virkemiddel, som dette området skriker etter!
F.v. Roger Sagen, Tor-Arild Eriksen, Mari H. Birkelund, Marius H. Johannessen og Vegard Rikheim.
F.v. Roger Sagen, Tor-Arild Eriksen, Mari H. Birkelund, Marius H. Johannessen og Vegard Rikheim.

-Badminton er et virkemiddel, som dette området skriker etter!

-Ta t-banen til endestasjonen på Oslo øst, gå igjennom Mortensrud senteret, til du kommer ut på veien til Plasthallen – satt opp midlertidig en gang på slutten av nittitallet – da finner du Klemetsrud IL badminton. Det lekker riktignok litt fra taket, men akkurat det betyr lite for svært mange barn og unge i nærmiljøet. Hallen står åpen, og her er det aktivitet på seks badmintonbaner hele dagen.

Klubbesøket mandag 5. februar gikk til Klemetsrud IL badminton, samt nabo og kameratklubb Lambertseter IF badminton. Vi møtte Tor-Arild Eriksen Svela (leder) og Mari H. Birkelund, fra Klemetsrud, og Roger Sagen leder for Lambertseter (og Oslofjorden badmintonkrets). Sammen aktiviserer disse to klubbene omlag 300 medlemmer, hovedsakelig barn og unge, i området Lambertseter, Mortensrud, Stenbråten, Bjørnerud og Klemetsrud. Klubbene har hatt en enorm vekst de siste årene, og de deltar på stadig flere turneringer, og blir stadig mer synlig med sin aktivitet! Klubbesøket vi gjorde hadde til formål å bli bedre kjent med klubbene, og for å høre hvor skoen trykker for dem.

-Her er det gjengkriminalitet, åpenlys rasisme og illegale dufter på utsiden av hallen, forteller Tor-Arild, om nærmiljøet de operer i. –Men, her inne i plasthallen, her har det aldri vært konflikter, og vi føler at vi blir respektert for det gode arbeidet vi gjør. –Vi har også hatt besøk fra Moskéen og flere andre miljøer, som nok kommer på besøk for å gi oss en slags aksept. Etter dette har det kommet enda flere til oss! Tor-Arild forteller om det å gi nærmiljøet noe det har behov for. Roger sier det på denne måten; -Badminton er et virkemiddel, som dette området skriker etter!

-Husk at ingen her har hytte på fjellet, derfor har vi åpent hver dag; om det er midt i fellesferien eller i julefeiringen – det er barn her og behov for badmintonaktivitet hele tiden!

Hadde vi bare hatt mer hallplass kunne vi vært enda flere, det gjelder nedover hele veien her; på Bjørndal kunne det vært badmintonklubb, likeledes på Holmlia. Vi mangler bare haller!

 

Tor-Arild på bakrommet, hvor han trykker opp klubbtrøyer til alle – for å skape stolthet og tilhørighet til klubben.

Tor-Arild forteller at han pleier å bruke tid på å legge ut informasjon om klubben på alle facebooksidene som er knyttet til de ulike miljøene; hos moskeene, hos det pakistanske miljøet, hos det indiske, eller til facebookgruppene til alle områdene i nærheten. I tillegg er det blitt populært at jeg trykker opp klubbtrøyer med navn på til alle som blir medlemmer. Det skaper stolthet og tilhørighet. Også brukte vi 30.000,- på Norwegian International til å kjøpe inn racketer – for her får alle låne utstyret. Det senker terskelen for å bli med!

Både Lambertseter IF og Klemetsrud IL er såkalte nabolagsklubber. Klubber som støttes spesielt av Oslo Idrettskrets, for å ta et utvidet samfunnsansvar. Lambertseter IF ble også kåret til ”Årets Idrettslag” og hedret for sitt arbeid i Oslo Rådhus på tampen av fjoråret, mens Klemetsrud IL i sin strategi poengterer at de med en inkluderende og mangfoldig idrett skal gjøre Mortensrud til et bra sted å bo.

Det er tydelig at det er inkluderingsfokuset som motiverer ildsjelene i Tor-Arild, Mari og Roger. -Jeg har fått en indre driv for dette. Jeg har falt helt for denne sporten, forteller Tor-Arild. -Det er fordi den er  inkluderende. Tor-Arild kom inn i sporten like før pandemien, og engasjerte seg først og fremst fordi han så hvor stort behovet var for en positiv møteplass i nærmiljøet. Roger hadde imidlertid en bakgrunn i badmintonsporten, men kom tilbake etter 30 år, hvor han har engasjert seg i andre idretter. Nå får badminton hele fokuset. – Jeg startet opp badmintongruppe på Lambertseter. Litt etter gjorde Tor-Arild det samme på Klemetsrud. Mari på sin side innrømmer at hun ikke en gang visste at badminton var en idrett, for to år siden, men at hun ble så godt tatt i mot av miljøet, at hun i dag driver klubben sammen med Tor-Arild. Det er ikke få timer i uka som tilbringes i hallen – disse er ildsjeler som er mer i hallen, enn hjemme i sofaen.

 

Full aktivitet i plasthallen – t.h. Jonas og Noah fra Lambertseter IF badminton.

-Ideen vår er å ha et slags lavterskel tilbud, med sportslig satsing og inkludering i hovedfokus. Vi har fokus på å gjøre det hyggelig, og passe på at folk blir sett! Vi har også jobbet spesielt for å gjøre det mer tilgjengelig for jenter her. Det er imidlertid litt vanskeligere å få med seg foreldre til vanlig dugnadsjobbing og i frivillige verv, men de ser at særlig dommer-rekruttering kan ha et større potensial. -Vi tror det kan være flere som ønsker å bli dommere i våre flerkulturelle miljøer.

Klubbene har gjort seg bemerket med stor deltakelse både på Kretsmesterskapet, hvor Klemetsrud sto som arrangør av årets turnering, og eksempelvis på fjorårets lagspill for U13 og U15, hvor klubben også gjorde en innsats for å sette sammen lag, med spillere fra mange klubber – for å få med flere. Foreløpig er de to klubbene størst som breddeklubber, og størst for U13 og U15, men om noen år er målet å ha med spillere også på eksempelvis junior NM for lag, hvor de ikke deltok i år.

Klemetsrud med utvidet lag på Landsfinalen for U13 og U15 i Kragerø i fjor.

Vi snakker selvsagt også om hvilke forventninger disse klubbene har til forbundet. –Vi ønsker oss hjelp til å presse på for mer hallkapasitet. Halltid er jo mangelvare i Oslo. -Vi forklarer Idrettskretsen at badminton er en idrett som aktiviserer svært mange på liten flate; mens andre idretter bruker mye plass, kan vi få til mye for mange, på liten plass. De forteller også at det jobbes for i fremtiden å realisere en rackethall i området. Det hadde vært noe! I tillegg er bestillingen klar – vi ønsker oss et enklere trenerkurs – vi trenger aktivitetsledere, som først og fremst kan være instruktører for barn, ungdom og bredde!

Vi heier på Klemetsrud og Lambertseter, og vi heier på ildsjeler som Tor-Arild, Mari og Roger! Takk for et godt klubbesøk!

Vi ønsker å besøke så mange av dere i klubbene som vi klarer – vi ønsker å få høre hvor skoen trykker i klubbarbeidet - slik at forbundet i enda større grad kan imøtekomme deres ønsker og behov.

Ønsker din klubb å få besøk fra forbundskontoret? Ta kontakt med Vegard Rikheim - vegard@badminton-norge.no // tlf: 46840758

Foto: Tor-Arild Eriksen Svela/Marius H. Johannessen

Forza Thon Stiftelsen VI