Badminton / Nyheter / 2024 / Godt klubbarbeid i BSI Badminton
BSI klubbesøk 2.jpg

Godt klubbarbeid i BSI Badminton

Bergen Studentidrettslag Badminton lå litt nede etter pandemien. Nå er klubben kommet seg på beina, både fotarbeid og slagteknikk fungerer utmerket - klubben er veldrevet og i fint driv.

Badminton har de siste årene vært den mest populære idretten på det årlige Aktiv Campus arrangementet – studiestedenes rekrutteringsarrangement som viser frem ulike idretter og studentaktiviteter for nye studenter ved semesterstart. BSI badminton har fått med omlag 35 nye medlemmer – så mange som det er plass til – ved semesterstart, de siste årene. Det første året med denne ordningen, ble de tatt på sengen, og gjennomførte kursing i sporten vår, for 35 studenter med kun 12 racketer på rundgang! Nå er de mer varme i trøya – nye studenter blir møtt med instruktører og racketer til alle. Det rekrutteres godt til badminton blant studenter i Bergen.

Vi møtte hele klubbstyret, i Ulrikke Pihls hus – ett av Universitetsbygningene – fredag 5. april. Leder Torstein Vikse Olsen, forteller at de ikke bare tar i mot universitetsstudenter – de er også mottakere av VGS-elever som har oppdaget badminton i skolen – for dem blir studentidrettslaget rett arena – stedet der man får mulighet til å være nybegynner i ung voksen alder. Olsen forteller at de som studentidrettslag gjerne prioriterer det sosiale enda litt høyere, enn man vanligvis gjør i ordinære klubber. De eksemplifiserer med BSI smashen – klubbens egen lokalturnering - denne har som ambisjon å være en "ordentlig" turnering, men som også forsøker å bevare den sosiale profilen - arrangørjobben er blitt en sosial happening, som knytter medlemmene tettere sammen. Deltakerne på møtet forteller at det er viktig for BSI å prøve og skape en ramme der man kan få være nybegynner også som deltaker på en turnering. En lokalturnering bør også ha en ramme som gjør at man får lyst til å delta mer og på flere turneringer! I fjor hadde BSI smashen 146 deltakere fra 9 lokale klubber – det var spill i alle klasser, fra U11 til senior - turneringen har blitt en god tilvekst til badmintonkretsens Vests turneringstilbud.

BSI badminton har 47 aktive spillere – og har fire ukentlige treninger i Fantofthallen i Bergen. Klubben rekrutterer fra alle studiesteder i Bergen. Styremedlemmene forteller at det er en badmintongruppe også på Handelshøgskolen, i NHHI, men BSI ble dannet av og med en gjeng som ville spille mer aktiv badminton – med tilbud for dem som ønsker å spille turneringer, og med plass til spillere som har vært aktive før studietiden. 

Studentidrettslagene har ofte tilgang på haller, som er bygget og driftes av studentsamskipnadene. Så også i Bergen. Det er likevel ikke slik at det nødvendigvis gir klubben veldig mye bedre og større anleggstilgang, enn det klubber får i kommunale haller. Klubben må ta hensyn til en viss studentandel (75%) og medlemmene må betale ett ekstra treningsabonnement hver måned, for å få tilgang til hallen. Det både kompliserer tilgangen og gjør det dyrere å være medlem, for en klubb som gjerne skulle åpnet for enda mer badminton for enda flere. Forøvrig har gruppen et godt samarbeid med de andre lokale badmintonklubber, og har blant annet engasjert to trenere fra Bergen BK på sine treninger.

I styrearbeidet er de selvsagt, som studenter, fremoverlent – og tar i bruk digitale hjelpemidler, som planleggingsverktøyet Trello. De forteller om fin flyt i organisasjonsarbeidet – oppgavene fordeles godt og de er et aktivt styre. Det er til og med badmintonstyret, som har tatt ansvar og verv i BSI hovedlag. Torstein Vikse Olsen har vært leder også for hovedlaget de siste årene.

Klubben ønsker seg trener 1 kurs for høsten – og planlegger å lufte mulighetene for dette på Badmintonkretsen Vests årsmøte 24. april.

Vi takker for besøket - og gleder oss til å følge BSI badminton videre - vi heier på dere fra forbundskontoret!

På bildet: t.v. Kent Nguyen, Elise Holmedal, Torstein Vikse Olsen, Carl Mork (NBF), Audun Hauge, Marius H. Johannessen (NBF), Jonas Opsahl, Katrine Aske, Marcus Hellesøe.

Forza Thon Stiftelsen VI