Badminton / Nyheter / 2024 / Husk medlemsregistreringen!
Marius Idrettsregistrering.jpg

Husk medlemsregistreringen!

Medlemsregistreringen åpnet 1. april - og alle medlemsklubber har fått e-post om dette både fra NIF, og fra NBF. I fjorårets registrering satte vi en ny rekord (i nyere tid) med 6.490 aktive medlemmer, så nå blir det blir spennende å se tallene for 2023!

Se viktig informasjon om samordnet rapportering her:

1. april 2024 

  • Samordnet rapportering og søknad om momskompensasjonen åpner. Direktelenke til Samordnet rapportering i KlubbAdmin: https://ka.nif.no/JointReporting
  • Informasjon om samordnet rapportering sendes fra NIF til alle klubber.

10. april 2024     

Webinar for klubber, gjennomgang samordnet rapportering 2023

Tid: Onsdag 10. april - kl 20 – 21. Link til Webinaret

30. april 2024     

Frist for rapportering. Samordnet rapportering stenger     

Trenger du hjelp? Kontakt NIF Digital Support 

Les alt om Samordnet registrering her. 

Generell informasjon om Samordnet rapportering

Klubber plikter å rapportere en del nøkkelopplysninger om klubbens drift. Antall betalende medlemmer, antall aktive medlemmer, total omsetning, oppdaterte styreverv, signert årsrapport fra siste årsmøte m.m. 

Manuell registrering

Det gis mulighet for å manuelt registrere medlems- og aktivitetstall også i år. Den manuelle registreringen skal på sikt fases ut, og registreringen skal automatiseres. Medlemstallene som presenteres for idrettslagene baserer seg på betalende medlemmer. 

Momskompensasjon 

Klubbene kan samtidig som de rapporterer også søke om momskompensasjon på varer- og tjenester. Frist for å søke om momskompensasjon er 15. august. 

Påkrevde roller

Barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, leder av valgkomité og leder av kontrollutvalg vil bli påkrevd registrert for de klubber som er pålagt å ha disse vervene, les mer om BarneidrettsansvarligPolitiattestansvarligValgkomite og Kontrollutvalg

Medlemstall og aktivitetstall
Se utfyllende regler om hva som skal rapporters til NIF

 

Forza Thon Stiftelsen VI