Badminton / Nyheter / 2024 / Innspill til valgkomite for forbundstinget 2024
AnleggV2.jpg

Innspill til valgkomite for forbundstinget 2024

Valgkomiteen bestående av Øystein Wiborg, Sissel W. Schmidt og Ferenc Macsali er allerede godt i gang med arbeidet frem mot forbundstinget i  juni 2024. 

Med denne epost ønsker vi å gjøre kjent hvilke poster som nå er ledig. Det er selvfølgelig også lov å foreslå personer som utfordrer dem som ønsker å bli sittende. 

Vi henstiller til klubber, kretser og enkeltpersoner om å ta kontakt med valgkomiteen for å gi oss innspill på personer som du/dere tenker kan gjøre en god jobb i de forskjellige komiteer, utvalg og presidentskap. Vi ber klubber om å distribuere denne epost til personer i deres klubb som dere tror kan være interessert i  eller ha innspill til verv. 

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å bli foreslått og ønsker også å få forslag som gir god geografisk spredning. 

Vi er tilgjengelig på epost og telefon , men dersom en ønsker å gi litt mer omfattende tilbakemelding avholder vi mer enn gjerne et digitalt møte med deg/dere. Vi prøver å ha slike møter onsdager klokken 20 eller 21. 

All informasjon som tilkommer valgkomiteen behandles konfidensielt. 

Utover dette kommer vi til å være representert ved Eliteseriefinalen og UBM og vil sette opp fysiske møter med dem som ønsker det under disse konkurranser. 

Vi ønsker tilbakemelding innen 15.februar 2024

Kontaktinfo:

92897452 - oystein.wiborg@gmail.com
95811770 - Sissel@spirdesign.no
90958610 - fmac44@hotmail.com

Vi har fått følgende tilbakemelding fra sittende styre og utvalg som vi skal innstille til:

Presidentskap

President Michael Fyrie-Dahl tar gjenvalg

Visepresident Bodil Engejordet  tar gjenvalg

Visepresident Øystein Høksnes tar IKKE gjenvalg

Konkurransekomiteen (KK)

Leder Kirsten Gulbrandsen tar gjenvalg

Nestleder Johannes Orri Olafsen tar gjenvalg

Toppidrettskomiteen (TIK)

Leder Anne Klyve tar IKKE gjenvalg

Nestleder Regy Selsaas trukket seg i perioden

Kompetansekomiteen

Leder Camilla Stokkaune  tar IKKE gjenvalg

Nestleder Kent Nyheim tar IKKE gjenvalg

Utviklingskomiteen

Leder Ingvild Håland tar IKKE gjenvalg

Tidligere leder Steinar Thorsen trukket seg i perioden

Komite Under 26

Torjus Flaaten tar IKKE gjenvalg

Sofia Louis Macsali trukket seg i perioden

Lovutvalg

Rune B Hansen, Ingrid Teistung og Tine Wærsteen ønsker alle gjenvalg

Kontrollutvalg

Anne Gro Rikheim tar IKKE gjenvalg, 

Anja Niemi tar gjenvalg men kun som medlem

Bent Mørken tar IKKE gjenvalg

Forza Thon Stiftelsen VI