Badminton / Nyheter / 2024 / Søk om å holde breddesamling!
Design uten navn-6.png

Søk om å holde breddesamling!

I fjor opplevde vi stor suksess med å arrangere breddesamlinger rundt om i landet, og vi ønsker å fortsette dette velykkede initiativet. Derfor ønsker vi å få i gang den samme ordningen hvor klubber kan søke om å holde breddesamlinger. Disse samlingene vil være åpne for barn og unge opp til 16 år, uavhengig av deres ferdighetsnivå. Vi oppfordrer klubber til å samarbeide med hverandre for å få i gang slike arrangementer.

Vi ønsker at disse samlingene skal være et tilbud for alle spillere,
derfor vil vi bidra med å dekke lønnen til trenerne for å senke
kostnadene for spillerne og klubber. Vi håper også på et nært samarbeid
med klubbene/krets når det gjelder reise og opphold. For å sende inn en
søknad, må klubben kunne stille med hall, baller og oppgi hvilke
datoer/helger de ønsker å arrangere samlingen. I søknaden kan dere også
nevne hvilke trenere dere ønsker å ha med, men vi kan ikke garantere at
dere får akkurat de trenerne dere ønsker. Dette avhenger av trenernes
tilgjengelighet for de angitte datoene, samt vår ønske om å fordele
arbeidsoppgavene jevnt blant trenerne.

Det vil i utgangspunktet være førstemann til mølla-prinsippet som
gjelder for søknadene. Imidlertid, dersom etterspørselen blir høy, må vi
ta en vurdering på hvilke steder vi ønsker å prioritere. Vi oppfordrer
dere til å inkludere i søknaden hvorfor dere ønsker å arrangere en
breddesamling, samt hvor mange spillere dere tror vil være interessert i
å delta på en slik samling hos dere.

Søknaden sendes per e-post til: ungdomsidrett@badminton-norge.no. Dersom det skulle være noen spørsmål eller generelle tilbakemeldinger,
oppfordrer vi dere også til å ta kontakt gjennom samme e-postadresse.

Vi ser frem til å motta deres søknader og håper på en vellykket gjennomføring av breddesamlinger for barn og unge over hele landet!


Forza Thon Stiftelsen VI