Badminton / Nyheter / 2024 / Ungdomskomitéen
Ungdomskomitèen.png

Ungdomskomitéen

Norges Badmintonforbund har dannet en egen ungdomskomitée. Formålet med å ha en slik gruppe er at vi ønsker at ungdommene sin stemme skal bli hørt. Det er viktig at ungdommer selv kan være med på å påvirke de tingene som omhandler dem selv. Derfor er målet med ungdomskomitéen å sammen finne de beste løsningene for ungdomsidretten i badminton Norge.

Ungdomskomitéen består av 9 ungdommer mellom 14-16 år som skal ha
jevnlige møter med prosjektleder Aimee Hong for å komme frem til ulike
løsninger. Temaer som blitt tatt opp er for eksempel landsfinalen,
junior nm for lag, lagseriespill, utenlandsturer og mye mye mer.

Medlemmene i ungdomskomitéen er:
Deeptanshu Toka (Haugerud)
Marie Torsvik Loga (Sotra)
Martine Skjeltorp Nyborg (Strømmen)
Srijan Karthik Kancherla (Asker)
Alice Walbom (Moss)
Kasper Berg (Sandefjord)
Hannah Wong (Haugerud)
Aud-Othilie Søreng Reppe (Frøya)
Shreyas Danve (Klemetsrud) - ønsket ikke å være avbildet

Vi oppfordrer alle ungdommer om å si ifra dersom det er noe de ønsker
skulle vært gjort annerledes eller om de har noen idéer de vil skal bli
en realitet. Med ungdomskomitéen som er dannet så kan ungdommene gå
direkte til en av representantene dersom de ikke vil gå direkte til
forbundet med sitt forslag. Oppgaven til våre ungdomsrepresentanter er å
være et mellomledd mellom ungdommer og forbundet. I møtene kan
representantene ta opp alle saker og ønsker som de vil, også skal
ungdomskomitéen sammen prøve å finne den beste løsningen for
ungdomsidretten.

Vi håper og tror at dette er et positivt tiltak som kan resultere i
morsomme og kule planer i fremtiden. Så dersom du har et ønske eller idé
så skal du ikke nøle med å ta kontakt med våre representanter eller med
Aimee Hong på mailadressen (ungdomsidrett@badminton-norge.no).

Forza Thon Stiftelsen VI