Badminton / Om oss / Bli medlem
Bilde: NBF
Bilde: NBF

Bli medlem

Det er mange fordeler for badmintongruppen/klubben å være medlem i Norges Badmintonforbund. Kontakt oss på badminton@badminton.no ved spørsmål om medlemskap.

Medlemskap i NBF er vesentlig, det er også er et krav for å få treningstid i kommunal hall, og for å kunne delta i konkurranser. Ved utdanning av aktivitetsledere og trenere får man hjelp og støtte.

Forsikring
Alle barn under 13 år som er medlem av et idrettslag/klubb får automatisk forsikring via NIFs barneforsikring. Klubben får (via medlemlisensen) en kollektiv forsikring som omfatter alle spillere fra de fyller 13 år som er registrert i NBF. Ved skade kan dere ved behov få hjelp med eks. tannskader, behandlingsutgifter, operasjoner og fysioterapeut.

Utdannelse
Dere får tilbud om utdanning av trenere, instruktører, ledere og dommere på alle nivåer. Tilbud og hjelp til å finne relevant badmintonfaglig litteratur.

Idrettspriser
Dere får idrettspris på blant annet reiser med SAS Norge, overnatting på alle Thon Hotell i Norge og på leiebil hos Hertz.

Veiledning og støtte
Dere får gratis hjelp og veiledning av Norges Idrettsforbunds regionale ledd, Idrettskretsene. Råd og veiledning når det gjelder utstyr til bruk i klubbene. Eventuelle tilbud og tilskuddsordninger gis klubbene gjennom NBF.

Aktivitetsmidler
Som medlem får klubben mulighet til å søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) via sitt lokale idrettsråd.

Turneringssystem
Tilbud om turneringssystem for alle aldre og nivåer. Vi utarbeider terminlister, slik at det blir lett å planlegge sesongen.

Klubbutvikling
Klubbesøk av våre klubbveiledere, hvis din klubb ønsker hjelp til å sette i gang en klubbutviklingsprosses. Det er gratis for alle klubbene og skreddersys etter, og for klubbens behov.

Hva koster det å være med?

Lisens
Klubbene betaler kr. 250:- per medlem i medlemlisens (for spillere under 13år betaler klubbene 130,- og for spillere fra 13-19 år kr 180,-). Medlemlisensen inkluderer en forsikring for hver spiller. Denne betales innen 1. september hvert år.

Klubbavgift

Grunnavgift pr. klubb kr. 500.- uavhengig av størrelse.
Deretter et tillegg beregnet ut fra følgende skala:
21 - 50 medlemmer: kr. 500.-
51-100 medlemmer: kr. 1000.-
101-200 medlemmer kr. 1500.-
200 medlemmer og mer kr. 2000.-

Denne betales innen 1. oktober hvert år.

Forza Thon Stiftelsen VI